Integracyjne aspiracje Ukrainy w obliczu kryzysu projektu europejskiego i eurosceptycyzmu

Olena Babakova, Dziennikarka portalu o Partnerstwie Wschodnim Eastbook.eu poprowadziła dyskusję. „Przez lata integracja europejska była punktem odniesienia dla progresywnych, prodemokratycznych środowisk na Ukrainie. Kiedy jednak wola dołączenia do państw Zachodu przybrała na sile, spotkała się z UE przeżywającą kryzys tożsamości” stwierdziła Babakova, zachęcając do oceny, gdzie w tym momencie znajduje się sprawa integracji Ukrainy z UE.

Francisco De Borja Lasheras, Dyrektor madryckiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, podkreślił, że praca przy krajach na agendzie rozszerzenia ukazuje prawdziwą naturę tego powolnego procesu. „Ukraina będzie musiała jeszcze długo popracować, by znaleźć się na tej agendzie” stwierdził Lasheras.

Dario Fabbri, Członek Redakcji włoskiego Italian Review of Geopolitics, mówił, że fundament integracji europejskiej wciąż zasadza się o współpracę francusko-niemiecką, która była zainspirowana przez Stany Zjednoczone. „Niemcy i Francja nie chcą za bardzo przekraczać niepisanej rosyjskiej strefy wpływów, do której niestety kraje te zaliczają Ukrainę. Z kolei Włochom bardzo zależy na zniesieniu kontrsankcji wprowadzonych przez Rosję. Nie widzę więc realnej perspektywy na członkostwo Ukrainy w UE przez najbliższe lata” podsumował Fabbri.

„Niosę pozdrowienia z kraju, który dołączy niedługo do listy, po Jugosławii, ZSRR i NRD, nieistniejących państw. W efekcie Brexitu rozpad Zjednoczonego Królestwa jest całkiem prawdopodobny” stwierdził Bill Bowring, Ekspert ds. Prawa na Birkbeck University of London. Brytyjski prawnik mówił o roli prawa międzynarodowego w acquis communitaire UE. Ubolewał, że stan przestrzegania prawa w Europie pogarsza się, o czym świadczy wzrost spraw w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości.

Tamara Guzenkowa, Zastępca Dyrektora Rosyjskiego Instytutu Studiów Strategicznych, uznała, że w polityce deklaratywnej UE jest całkowicie po stronie Ukrainy, lecz rzeczywistość bywa rozczarowująca. „Widzimy niestety, że namacalne efekty m.in. umowy stowarzyszeniowej są hamowane, a inwestycje nie są tak efektywne jak chcieliby tego Ukraińcy” mówiła Guzenkowa. Argumentowała, że pomimo konfliktu, Rosja jest w dalszym ciągu znaczącym kreatorem ukraińskiej gospodarki.

„Jako Ukraińcy wierzymy, że europejski model polityczny uwzględnia różnorodne interesy państw członkowskich i dlatego do niego aspirujemy” powiedział Jarosław Żaliło, Główny Ekspert Instytutu ds. Ekonomii i Prognozowania NAN Ukrainy. Zwrócił uwagę, że problem Unii polega obecnie na tym, iż część społeczeństwa w krajach UE przestała w to wierzyć. „Z kolei jak Unia może motywować Ukrainę do reform, jeżeli nie daje jej namacalnej perspektywy akcesji?” pytał Żaliło.

„Jeśli Wielka Brytania opuści Unię to UK będzie można zamienić na UKR dość szybko” zażartował Roger Casale, Założyciel i Dyrektor Zarządzający organizacji New Europeans z Wielkiej Brytanii. Dodał, że popiera członkostwo Ukrainy w UE, jeśli tylko Ukraińcy będą tego chcieli. „Świadomość roli UE w polityce kontynentalnej jest często większa w takich miejscach jak Ukraina, niż na ulicach Londynu” podkreślał Casale. Anglik sugerował również wprowadzenie systemu europejskiej zielonej karty, która umożliwiałaby obywatelom państw trzecich, takich jak Ukraina, czy Wielka Brytania po Brexicie, legalną pracę w krajach UE.

Debata ujawniła jak skomplikowanym procesem jest dziś integracja europejska i jak wielkim wyzwaniem będzie dla Ukrainy jeszcze przez następne lata.