Instytut Studiów Wschodnich zaprasza do Bukaresztu na konferencję „Polska i Rumunia wobec aktualnych wyzwań w regionie”

28 marca w siedzibie Klubu Wojskowego w Bukareszcie odbędzie się  5-a seria debat polsko-rumuńskich zorganizowanych przez Instytut Studiów Wschodnich i rumuński think-tank New Strategy Center. Wydarzenia odbywają się cyklicznie od 3 lat naprzemiennie w Bukareszcie i Warszawie.

Tym razem głównymi tematami dyskusji będą aktualne sprawy związane z bezpieczeństwem w regionie, zagrożeniami i możliwościami współpracy w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, a także Inicjatywa Trójmorza i sprawy związane z zacieśnianiem współpracy gospodarczej.

W debatach wezmą udział: wiceminister spraw zagranicznych Rumunii, Dan Neculaescu; były Zastępca Sekretarza Generalnego NATO ds. Nowych Wyzwań Bezpieczeństwa, Sorin Ducaru; gen. Iulian Berdila z rumuńskiego Ministerstwa Obrony Narodowej; Mihai Daraban, Prezes Rumuńskiej Izby Handlowej; Virgil Popescu, Wiceprzewodniczący Komisji ds. Przemysłu w Izbie Deputowanych, były dwukrotny minister spraw zagranicznych Rumunii, Lazar Comanescu, a także przedstawiciele firm i instytucji zajmujących się cyberbezpieczeństwem.

Z polskiej strony w debatach swój udział potwierdzili między innymi: wiceminister Adam Hamryszczak; posłowie: Jerzy Polaczek, Zbigniew Gryglas i Wojciech Zubowski; senator Grzegorz Napieralski; prezes Instytutu Bezpieczeństwa i Strategii, Grzegorz Małecki, a także dyrektor Bogusław Cichoń z Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Poniżej załączamy agendę wydarzenia:

Polska i Rumunia wobec aktualnych wyzwań w regionie

5-ta edycja debaty polsko-rumuńskiej

28 marca 2019, Bukareszt

Organizatorzy:

Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie

New Strategy Center, Rumunia

Miejsce:

Klub Wojskowy (National Military Club), Sala Alba Iulia, ul. Constantin Mille nr 1-3, Bukareszt

09:00 – 09:30 Rejestracja

09:30- 09.40: Oficjalne otwarcie konferencji

– J.E. Ovidiu Celac, Honorowy Przewodniczący New Strategy Center, były minister Spraw Zagranicznych, Rumunia

– J.E. Marcin Wilczek, Ambasador RP w Bukareszcie, Polska

09:40 – 11:15 Panel I – Współpraca na Rzecz Bezpiecznej Europy

Moderator:

Marek Marszałek, Manager Programowy ds. Rumunii i Mołdawii, ISW, Polska

Paneliści:

Dan Neculăescu, Wiceminister, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Rumunia

Grzegorz Napieralski, Senator, Senat, Polska

Sorin Ducaru, Prezes New Strategy Center, były Zastępca Sekretarza Generalnego NATO ds. Nowych Wyzwań Bezpieczeństwa, Rumunia

Wojciech Zubowski, Wiceprzewodniczący Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa, Sejm, Polska

Gen. Iulian Berdilă, Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego, Sztab Generalny, Ministerstwo Obrony Narodowej, Rumunia

11:15-11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:00 Panel II – Wyzwania Cyberbezpieczeństwa na Wschodniej Flance NATO

Moderator:

Iulian Popa, Ekspert NSC, Rumunia

Paneliści:

Anton Rog, Dyrektor, CyberInt Center, Romania

Bogusław Cichoń, Dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego, BBN, Polska

Sorin Mîndruțescu, Dyrektor Generalny Oracle, Rumunia

Grzegorz Małecki, Prezes, Instytut Bezpieczeństwa i Strategii, Polska

Iulian Alecu, Zastępca Dyrektora Generalnego, CERT-RO, Rumunia

13:00-13:15 Przerwa kawowa

13:15–14:20 Inicjatywa Trójmorza jako Motor Napędowy Zacieśniania Współpracy Gospodarczej w Regionie

Moderator:

Lazăr Comănescu, były dwukrotny minister Spraw Zagranicznych, członek NSC, Rumunia

Paneliści:

Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Polska

Virgil Popescu, Wiceprzewodniczacy Komisji ds. Przemysłu, Izba Deputowanych, Rumunia

Jerzy Polaczek, Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury, Sejm, Polska

Mihai Daraban, Prezes Rumuńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Rumunia

Zbigniew Gryglas, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Trójmorza, Sejm, Polska

14:20 – 14:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

W przeddzień konferencji, tj. 27 marca o godzinie 18:30, przewidziana jest kolacja powitalna dla uczestników.

Wydarzenie odbędzie się w ramach reguły Chatham House.

Językami roboczymi konferencji są polski i rumuński. Tłumaczenie symultaniczne.