Instytut Studiów Wschodnich w projekcie ALL IN

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich od 1.1.2019 do 31.12.2020 będzie partnerem w projekcie „Pathways to belonging: From interculturAL dialogue to sociaL Inclusion” (ALL IN).

Projekt obejmuje 7 wizyt studyjnych, podczas których poprzez różne działania zostaną przedstawione pozytywne aspekty dialogu międzykulturowego oraz możliwe negatywne postawy, które mogą się pojawić. Podczas projektu każdy z partnerów będzie gromadził historie migrantów z różnych środowisk a także, z niektórymi z nich, spotykał się  osobiście. Partnerzy będą również zbierać i publikować przepisy kulinarne. Jest to sposób na przybliżenie innych kultur i umożliwienie zrozumienia różnic kulturowych.

Końcowy produkt projektu zostanie zaprezentowany w broszurze pdf, a przepisy i historie migrantów zostaną wcześniej opublikowane na blogu.

Oprócz Instytutu, partnerami projektu będą :

  • Zasavje Regional Development Agency (Słowenia)
  • Association for the Development of Voluntary Work Novo mesto (Słowenia)
  • Centre for Democracy and Human Rights (Czarnogóra)
  • NGO Domovik (Kosowo)
  • Regional Association of Local Government of Western Macedonia (Grecja)
  • Gmina Pegeia (Cypr)
  • Association of City Organizations Foligno (Włochy)

Projekt jest współfinansowany przez program Unii Europejskiej „Europa dla Obywateli”, komponent Demokratyczne zaangażowanie i partycypacja obywatelska, sieci działań miast.