Forum Ekonomiczne w Krynicy Partnerem Głównym Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia

Nagroda im. Jerzego Giedroycia przyznawana jest przez redakcję „Rzeczpospolitej” od 2001 roku, pierwszej rocznicy śmierci tego wielkiego patrioty, wybitnego redaktora i dalekowzrocznego polityka, twórcy paryskiej „Kultury” i Instytutu Literackiego tamże. Nagrodę otrzymują osoby lub instytucje, które w swojej działalności kierują się bezinteresowną troską o sprawy publiczne, działają na rzecz umacniania pozycji Polski w Europie oraz kultywują dobre stosunki z narodami Europy Środkowo-Wschodniej, czyli działają zgodnie z tymi wszystkimi wartościami, które wyznawał Giedroyc.

– W tym roku do nagrody kapituła nominowała pięć osób: prof. Aleksandrę Hnatiuk, ukrainistkę, tłumaczkę i literaturoznawczynię, Adolfa Juzwenkę, dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, dr Wierę Meniok i Fundację „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” z Drohobycza, Piotra Kłoczowskiego, historyka literatury, wydawcę i kuratora wystaw oraz Andrzeja Peciaka, wydawcę, inicjatora serii książek W kręgu paryskiej „Kultury” – mówi Hanna Wawrowska, sekretarz Kapituły Nagrody.

W Kapitule przyznającej Nagrodę zasiadają: Bogumiła Berdychowska, Zygmunt Berdychowski, Czesław Bielecki, Ks. Adam Boniecki, Zbigniew Brzeziński (zmarły w maju 2017 r.), Bogusław Chrabota – przewodniczący Kapituły, Krzysztof Czyżewski, Adam Eberhardt, Grzegorz Gauden, Zbigniew Gluza, Rūstis Kamuntavičius, Paweł Kowal, Irena Lasota, Tomasz Makowski, Jan Malicki, Myroslav Marynovych, Andrzej Nowak, Tomasz Pietrasiewicz, Krzysztof Piesiewicz, Agnieszka Romaszewska-Guzy, Wojciech Sikora, Radosław Sikorski, Timothy Snyder, Tomas Venclova, Andrzej Sulima Kamiński, Leon Tarasewicz oraz Hanna Wawrowska, sekretarz Kapituły.

Pierwszym laureatem nagrody im. Jerzego Giedroycia był prof. Jan Kłoczowski, twórca Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Nagrodzeni zostali także: Zbigniew Gluza i Ośrodek Karta (2002), Andrzej Przewoźnik (2003), Marek Karp i Ośrodek Studiów Wschodnich (2004), Natalia Gorbaniewska (2005), Jerzy Pomianowski (2006), Bohdan Osadczuk (2007), Krzysztof Czyżewski (2008), Zygmunt Berdychowski (2009), Agnieszka Romaszewska-Guzy (2010), Tomasz Pietrasiewicz (2011), Andrzej Nowak oraz Timothy Snyder (2012), Jan Malicki (2013), Paweł Kowal (2014), Tomas Venclova i Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego (2015), Bogumiła Berdychowska i Myroslav Marynovych (2016) oraz Andrzej Sulima Kamiński i Leon Tarasewicz (2017).