Instytut Felczaka Partnerem IV Forum Przemysłowego w Karpaczu

W ostatnich latach obserwujemy obiecujący rozwój współpracy polsko-węgierskiej, nie tylko na gruncie polityczno-społecznym, lecz również gospodarczym. Coraz więcej polskich firm jest zainteresowanych udziałem w przetargach publicznych na Węgrzech. Bardzo popularny jest eksport polskiej odzieży i galanterii skórzanej. Ponadto na Węgrzech rośnie liczba nabywców polskich autobusów, tramwajów, artykułów budowlanych oraz mebli.

Zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech sektor rolno-spożywczy jest jedną z najważniejszych i najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki, zatrudniającą znaczną część siły roboczej w przemyśle i składającą się głównie z małych i średnich przedsiębiorstw. Mocne strony polskiego i węgierskiego sektora spożywczego to między innymi: wysokiej jakości surowce i produkty żywnościowe, w 100% wolne od GMO, wykwalifikowana siła robocza, dobrze rozwinięta sieć dostawców, doskonała infrastruktura do przechowywania, duży potencjał eksportowy produktów spożywczych, potencjał R&D oraz tradycyjnie silna baza edukacyjna. Współpraca gospodarcza Polski i Węgier w branży rolno-spożywczej, jak również wielu innych zostanie omówiona na IV Forum Przemysłowym w Karpaczu 12-14 grudnia 2019 roku.

W tym roku, po raz pierwszy w ramach Forum Przemysłowego zainaugurowany zostanie cykl Wyszehradzkich Spotkań. Jest to formuła, dzięki której na konferencji promującej rozwój relacji gospodarczych będziemy mogli poświęcić więcej uwagi krajom Wyszehradzkim, a tym samym zacieśniać więzy łączące gospodarki tychże państw. Węgry będą krajem, któremu poświęcimy uwagę w pierwszej edycji tego cyklu. W ramach tej ścieżki tematycznej Forum Przemysłowego odbędą się panele dyskusyjne, rozmowy i prezentacje, do których zaproszeni zostaną goście reprezentujący instytucje państwowe i pozarządowe, mające wpływ na rozwój gospodarczych i politycznych relacji polsko-węgierskich, firmy zainteresowane wejściem na nowe rynki. Cykl ten będzie okazją do szerokiej debaty na temat nowych możliwości współpracy w kontekście toczących się procesów zmian w europejskiej i światowej gospodarce. Gośćmi wydarzenia będą również osoby reprezentujące mały i średni biznes z Polski oraz Węgier, przedstawiciele administracji publicznej, środowisk eksperckich oraz mediów.

Partnerem wydarzenia jest Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Działania Instytutu mają na celu między innymi rozwijanie wzajemnej współpracy naukowej, oświatowej, kulturalnej, gospodarczej i sportowej, a także wspieranie działań, które służą większej innowacyjności i konkurencyjności Polski i Węgier.

Źródła:

https://kurier.plus/

https://www.gov.pl/web/rozwoj/rozmowy-o-polsko-wegierskiej-wspolpracy-gospodarczej

https://wpolityce.pl/swiat/406530-dobre-efekty-wspolpracy-polsko-wegierskiej