Instytucje kultury a samorząd lokalny – współpraca na rzecz mieszkańców

Panel dotyczył różnych aspektów działalności kulturalnej: jej uwarunkowań i celów w zależności między innymi od wielkości jednostki samorządowej i jej lokalizacji.

Przed rozpoczęciem dyskusji, pani Teresa Jankowska, wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, przedstawiła krótką prezentację pt. „Czy samorządowi lokalnemu jest potrzebna instytucja kultury?”

Panel prowadził Paweł Kamiński (MenedżerKultury.pl). Moderator zastanawiał się, czy dialog między samorządem a instytucjami kultury jest możliwy.

Agata Lisowicz-Wala, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, przedstawiła sytuację instytucji kultury z perspektywy obszarów wiejskich. W gminie w Suszcu rozpoczął się ruch obywatelski, który dotyczy nie tylko organizacji wydarzeń kultury, ale również budowania świadomości obywatelskiej. Wykraczanie poza typowo kulturowe pole działania jest również niezwykle ważną rolą instytucji kultury na obszarach wiejskich.

Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, przytoczył raport Narodowej Izby Kontroli który wskazywał, że samorządy nie do końca radzą sobie z organizacją instytucji kultury. Przytoczył również listę często pojawiających się problemów, między innymi z dostosowaniem tych instytucji do swobodnego dostępu do wydarzeń przez nie organizowanych (np. brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych itp.). Pojawia się również kwestia nasycenia różnych działań o charakterze bezpłatnym i otwartym – w dużych miastach tych inicjatyw jest tak wiele, że coraz mniejsza ilość osób faktycznie z nich korzysta.

Zanim podejmiemy jakieś działanie, powinna pojawić się diagnoza, jakich wydarzeń potrzebuje nasze środowisko i w jakiej dokładnie lokalizacji.

Soeren Bollmann, dyrektor Biura Współpracy Transgranicznej i Międzynarodowej z Frankfurtu nad Odrą, opisał model współpracy polsko-niemieckiej na polu kultury na przykładzie Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Bollmann wspominał o organizacji ośrodków kultury w Niemczech – Frankfurt znajduje się na chlubnym 4 miejscu jeżeli chodzi o nakłady finansowe na kulturę w całym kraju.

Teresa Jankowska zachęcała do wielu korzystania z wielu form animacyjnych oraz budowania relacji między mieszkańcami a pracownikami kultury, animatorami. Niektóre pomysły mogą być nawet bardzo proste, ale najistotniejsze jest właśnie zachęcenie ludzi do rozmów na temat aktywności kulturalnych, które ich najbardziej interesują.