Inga Goldberga podczas Europejskiego Kongresu Samorządowego powie o rozwijaniu tożsamości lokalnej i regionalnej

Posłanka łotewskiego parlamentu i była dyrektor wykonawcza Rady, drugiego co do wielkości miasta Łotwy, Dyneburga – Inga Goldberga będzie gościem V Europejskiego Kongresu Samorządów. W Krakowie weźmie udział w dyskusji o tym, w jaki sposób skutecznie utrzymywać i rozwijać w społeczeństwie tożsamość i świadomość regionalną.

Inga Goldberga weźmie udział w panelu: Regionalizm w dobie globalizacji. Obok niej do dyskusji usiądą: Marek Sowa – były marszałek województwa małopolskiego, a obecnie poseł Nowoczesnej, Gregor Macedoni – burmistrz słoweńskiego miasta Nove Mesto, była burmistrz Brzeszcz, a obecnie wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej – Teresa Jankowska i Salomon Ginzburg –  szef Fundacji Studiów Społeczno-Ekonomicznych i Politycznych „Strategia Regionalna” z Rosji. Moderatorem będzie Nina Czała – profesor Uniwersytetu Narodowej Akademii Kijowsko-Mohylańskiej z Ukrainy.

Inga Goldberga przez wiele lat pełniła funkcję przewodniczącej łotewskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Departamentu Rozwoju Miasta, a jako dyrektor wykonawcza rady miasta aktywnie działała na rzecz wzmacniania i zachowania wartości społecznych, pielęgnowania tradycji regionalnych oraz jakości polityki lokalnej regionu Dyneburg. Od listopada 2018 roku reprezentuje interesy mieszkańców Latgarii w łotewskim sejmie.

Przed II wojną światową miasto Dyneburg pozostawało w granicach Polski, następnie należało do ZSRR do czasu jego upadku. W 1991 roku Dyneburg zamieszkiwało ponad 82 tysiące Rosjan oraz napływowych Białorusinów i Ukraińców. Polacy w tym regionie stanowili drugą grupę narodowościową. Podobna sytuacja utrzymuje się do dziś – Dyneburg ma ponad 100 tysięcy mieszkańców, spośród których 80% to rosyjskojęzyczni Białorusini, Rosjanie i Ukraińcy, a Łotysze stanowią 17%. Jest to też główny ośrodek Polaków na Łotwie.

Jest to region niezwykle różnorodny pod względem języka, kultury i religii, co stanowi wyzwanie dla działań na rzecz utrzymania i rozwijania w mieszkańcach lokalnej i regionalnej tożsamości. Była dyrektor rady miasta opowie o specyfice regionu oraz miasta Dyneburg skupiając się na jego rozwoju społeczno-gospodarczym w kontekście poczucia przynależności jego mieszkańców.