Inauguracja Konferencji „Europa Karpat” w ramach Forum Ekonomicznego

– Trzeba wzmocnić znaczenie naszego regionu w polityce europejskiej, wzmocnić suwerenność naszych państw, aby ich interesy nie były lekceważone na forum międzynarodowym – mówił marszałek Sejmu Marek Kuchciński inaugurując konferencję „Europa Karpat”, w ramach XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Spotkania przedstawicieli państw regionu karpackiego z cyklu „Europa Karpat” mają na celu wzmocnienie współpracy i partnerskich więzi pomiędzy nimi. Konferencja stanowi forum wymiany poglądów i pomysłów dotyczących wspólnych działań na rzecz rozwoju nie tylko Karpat, ale też Europy Środkowo-Wschodniej.

– Dyskutujemy o wszystkim co ważne i aktualne pamiętając, że najważniejszym bogactwem ziemi jest człowiek – podkreślił Kuchciński. Jak dodał z geopolitycznego punktu widzenia tworzymy „pewne centrum Europy”. – Oprócz takich państw jak Polska, Czechy, Słowacja i Węgry współpracują z nami Ukraina, czy państwa bałkańskie i Rumunią i Bułgarią – zauważył.

Kuchciński przekonywał, że region Karpat to bardzo ważny obszar społecznie i kulturowo. – Na terenie Karpat, tych geograficznych, mieszka ponad 20 mln ludzi, ale jeżeli obliczymy zasób ludzki mieszkańców państw karpackich, doliczymy się ponad 150 mln ludzi – mówił. Jak zaznaczył, jest to siła, o której powinniśmy pamiętać. Powinniśmy też – jego zdaniem – mieć ambicje działać w takim kierunku, żeby „być traktowani jak równi z równymi, wolni z wolnymi w całej Unii Europejskiej”.

– Specyfiką współpracy jest wielkowymiarowość Europy Karpat. Pod jednym szyldem mieszczą się przedsięwzięcia, które łączy troska o zachowanie wielokulturowości, bioróżnorodności, a także (troska) o zrównoważony rozwój – powiedział Kuchciński. Jak mówił, Polska angażuje się w projekty dotyczące ochrony środowiska, inicjatywy naukowe, przedsięwzięcia o wymiarze społecznym i ekonomicznych, a także we współpracę polityczną. – Zależy nam na utrzymaniu i wzmacnianiu wymiaru parlamentarnego współpracy w ramach Europy Karpat. Duże nadzieję pokładamy też we współpracy miast karpackich – podkreślił Kuchciński.

Marszałek Sejmu wskazał też na „pewną spójność” w polityce zagranicznej polskiej oraz państw Europy Środkowej i Wschodniej. Wymienił w tym kontekście inicjatywę Trójmorza oraz Grupę Wyszehradzką.

Kuchciński przekonywał, że „Europa Karpat” osiąga pozytywne wynika w dziedzinach takich jak: infrastruktura, gospodarka, energetyka czy środowisko. – Z tego wynika przekonanie, że warto zabiegać o podmiotowość całego regionu, mam na myśli naszą część Europy, aby wzmocnić jego znaczenie w polityce europejskiej, ale również wzmocnić suwerenność naszych państw. Żeby interesy państw nie były lekceważone na forum międzynarodowym – podkreślił Kuchciński. Dodał, że przykładem skuteczności takich działań jest projekt połączeń drogowych ViaCarpatia.

Marszałek Sejmu zwrócił jednocześnie uwagę, że współpraca państw karpackich przeszła „szybką drogę ewolucji”. – Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że obecnie istnieje pilna potrzeba współdziałania w wielu płaszczyznach, ta synergia ogólnopolityczna, jak niektórzy ją nazywają. „Europa Karpat” to kilkusetletnie dziedzictwo, wspólne bezpieczeństwo, niezwykłe bogactwa naturalne – mówił marszałek Sejmu.

Źródło: Rzeczpospolita