III Targi Wschodnie w styczniu w Rzeszowie

Jeśli reklamować swój projekt w Polsce południowo-wschodniej, to tylko w Rzeszowie. Jeśli pokazać go światu, to podczas III Targów Wschodnich. Idea Targów, które w dniach 24-25 stycznia 2019 roku po raz trzeci odbędą się w Rzeszowie, nawiązuje do organizowanych w latach 1921–1939 wystaw polskiego i zagranicznego przemysłu. Przedwojenne targi promowały ekspansję gospodarczą i odgrywały doniosłą rolę w międzynarodowym ruchu handlowym.