III Forum Regionów (2009)
Muszyna, Krynica-Zdrój 9 - 11 września 2009

Honorowy patronat:

Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Wasyl Kujbida Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Ukrainy

W dniach 9-11 września odbyła się  trzecia edycja Forum Regionów, które jest integralną częścią odbywającego się już po raz dziewiętnasty Forum Ekonomicznego w Krynicy. Organizatorzy Forum Regionów to Instytut Studiów Wschodnich oraz Województwo Małopolskie.

Forum Regionów jest platformą wymiany myśli i spotkań, stanowi przyczynek do debaty na temat wspólnej przyszłości. Tylko bowiem duże i silne regiony mogą zająć właściwe miejsce w strukturach zjednoczonej Europy. Wielokrotnie to nie państwa, a właśnie regiony mają największy wpływ na decyzje dotyczące ich samych.  Sprawnie funkcjonujące regiony mogą  efektywnie korzystać ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz zapewnić właściwe funkcjonowanie gmin i powiatów. Forum Regionów ma w tym dopomóc. Samorządowcy różnych szczebli z Polski i krajów ościennych dyskutowali z  przedstawicielami administracji rządowych i Komisji Europejskiej o nurtujących ich problemach.

W Forum Regionów wzięło udział ponad 200 gości z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
PROGRAM Forum Regionów obejmował wybrane sesje plenarne i debaty podczas XIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju oraz blok paneli w Muszynie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim moderatorom, panelistom, gościom z zagranicy i Polski, dziekujemy współorganizatorowi i partnerom. Zaangażowanie wielu osób i instytucji pozwoliło nam, jako organizatorom dobrze przygotować program Forum Regionów. Dzięki Państwu, po raz kolejny odbyło się to tak ważne wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz wielu przedstawicieli regionów. Wyrażamy nadzieję, że również w przyszłym roku zaszczycą nas Państwo swoją obecnością.

Katarzyna Rajtar
Manager Forum Regionów
k.rajtar@isw.org.pl
22 583 11 00

 

 

 

 

 

 

 

 


Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego
Szanowni Państwo, Jeszcze nigdy kompleksowa debata o najbardziej aktualnych wyzwaniach ekonomicznych i gospodarczych nie była tak potrzebna jak teraz. Obecne, niełatwe czasy, wymagają zupełnie nowego podejścia i nowych idei dotyczących kierunków rozwoju gospodarczego. Trudno o miejsce bardziej sprzyjające nowatorskiemu myśleniu niż Forum Ekonomiczne w Krynicy. Tegoroczna, XIX już edycja tej najważniejszej z polskich debat gospodarczych jest więc warta tym większej uwagi. Uczestnictwo w niej to niepowtarzalna okazja do aktywnej wymiany poglądów o problemach najbardziej nurtujących zarówno ekonomicznych luminarzy, jak i wiele polskich rodzin. [więcej]

Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Krynica od lat jest miejscem jednej z najważniejszych debat poświęconych przyszłości Europy i świata. Trzy lata temu dostrzegliśmy, że podejmując tą dyskusję warto podkreślić rosnące znaczenie samorządu terytorialnego. Przejmuje on przecież coraz większą odpowiedzialność za sprawy publiczne. Tak powstał pomysł organizacji Forum Regionów w pobliskiej Muszynie. Jesteśmy dumni, że to właśnie u nas – w Małopolsce – znów odbywa się to prestiżowe spotkanie. Rok 2009 jest potrójnie jubileuszowy. Polacy świętują trzydziestolecie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny Ojca Świętego Jana Pawła II, która w niezwykły sposób przyspieszyła demokratyczne przemiany w naszym kraju. Dwadzieścia lat temu upadł komunizm. Dziesięć lat temu dopełnił się nasz samorządowy ustrój – powstały powiaty i województwa. Mamy powody do świętowania, ale i do refleksji nad polskim i europejskim samorządem... [więcej]

Wasyl Kujbida
"Polityka regionalna krajów europejskich nabiera coraz większego znaczenia. Szczególnie ważne jest wyrównywanie poziomu rozwoju społeczno-onomicznego w poszczególnych regionach oraz zapewnienie godnych warunków życia w obszarach słabiej rozwiniętych. Zagadnieniom zmniejszenia dysproporcji rozwoju regionalnego przywiązuje się duże znaczenie nie tylko na zachodzie kontynentu, lecz także w krajach Europy Wschodniej, które aktywnie włączają się w system globalnej gospodarki światowej. Przecież globalizacja, jako proces kształtowania uniwersalnych sposobów i zasad działania, stawia przed nami coraz to nowe i bardziej skomplikowane wyzwania... [więcej]