III Forum Przemysłowe w Karpaczu: o rynku pracy i kształceniu zawodowym w Polsce i Europie

Czy kształcenie zawodowe może wpłynąć na wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy? Jakie są emocjonalne i bytowe potrzeby pracowników w XXI wieku? Oraz jaki wpływ ma migracja zarobkowa Ukraińców na rozwój polskiej gospodarki? – oto tematy dotyczące rynku pracy, o których rozmawiać będą eksperci podczas III Forum Przemysłowego w Karpaczu (8-10 grudnia 2017 r.).

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie systemem dualnego kształcenie zawodowego, które zakłada praktykę zawodową w przedsiębiorstwie, połączoną z nauką teoretyczną w szkole zawodowej. Czy taki system może służyć jako przykład dobrej praktyki prowadzącej do zmniejszenia bezrobocie w Europie? Odpowiedzi na to pytanie będą szukali uczestnicy dyskusji „Kształcenie zawodowe motorem rozwoju gospodarczego”.

W ostatnich latach nowoczesna gospodarka, chaotycznie kapitalistyczna i nieustannie podążająca za redukcją kosztów, przestała dostrzegać emocjonalne i bytowe potrzeby pracowników. W rezultacie pracownicy szukają innych dróg, zmieniają ścieżki zawodowe. Coraz częściej padają również ofiarą przedwczesnego wypalenia, a nawet depresji. Jak sprawić, by praca w fabryce była w XXI w. wciąż atrakcyjna? O tym będą dyskutować goście panelu „Silny przemysł potrzebuje dobrych pracowników
– strategie nowoczesnego środowiska pracy”
.

W ciągu dwóch lat pięciokrotnie wzrosła liczba pracujących w Polsce cudzoziemców, głównie z Ukrainy. W naszym kraju zatrudnia ich już co szósta firma, a co druga wkrótce zamierza to zrobić. Przyczyna jest prosta – niemal we wszystkich gałęziach przemysłu brakuje rąk do pracy. Czy zatem dzięki sąsiadom ze Wschodu Polska gospodarka utrzyma swoją dynamikę? Rozmawiać na ten temat będą uczestnicy dyskusji „Pracownicy z Ukrainy receptą na luki kadrowe w przemyśle?”.

Organizatorem Forum Przemysłowego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Miastem Gospodarzem jest Karpacz, a Partnerem – Województwo Dolnośląskie.