III Forum Przemysłowe – dyskusje o gospodarce, energetyce i innowacjach

Ponad połowę polskiego eksportu wypracowują spółki z kapitałem zagranicznym. Czy to już problem? Dostęp do energii jako warunek konieczny do rozwoju przemysłu. Gospodarka nie rozwija się wyłącznie w aglomeracjach – oto niektóre z kilkudziesięciu tematów III Forum Przemysłowego w Karpaczu (8-10 grudnia 2017 r.).

Już na początku grudnia przedstawiciele największych koncernów przemysłowych, parlamentarzyści, eksperci i ekonomiści z krajów Europy Środkowej i Wschodniej debatować będą w Karpaczu pod hasłem „Kierunki odbudowy i rozwoju przemysłu w Europie”. Panele dyskusyjne zostały zaplanowane w ramach kilku grup tematycznych, m.in. Gospodarka, Innowacje, Społeczeństwo.

Pod względem potencjału Polska jest szóstym krajem Unii Europejskiej, ale struktura gospodarki czyni ją zależną od obcego kapitału – ponad połowę polskiego eksportu wypracowują spółki z kapitałem zagranicznym. W Europie Zachodniej rosną w siłę partie narodowe, wzywające do protekcjonizmu gospodarczego. Jakich zmian należy się spodziewać? Dyskutować o tym będą uczestnicy panelu „Kapitał ma narodowość. Czy czeka nas deglobalizacja?”.

Natomiast podczas debaty „Bezpieczeństwo energetyczne jako wyzwanie dla przemysłu europejskiego” poruszony zostanie temat dostępu do energii jako warunku koniecznego dla rozwoju przemysłu. Czy TANAP, TAP oraz Baltic Pipe są w stanie zagwarantować ciągłe dostawy gazu?

Postępująca rewolucja w dziedzinie elektromobilności sprawi, że ropa naftowa, czy gaz ziemny jako nośnik energii mogą stracić na znaczeniu na rzecz energii elektrycznej. Te zagadnienia zostaną omówione podczas panelu „Miks energetyczny przyszłości – czyli jak odpowiedzieć na potrzeby nowej gospodarki”.

Natomiast podczas dyskusji „Potencjał przemysłu miast” prelegenci rozmawiać będą o tym, że przemysł nie rozwija się wyłącznie w aglomeracjach. Mniejsze ośrodki przyciągają nowych inwestorów i również mogą poprawić warunki życia mieszkańców.

W III Forum Przemysłowym w Karpaczu weźmie udział blisko 700 gości reprezentujących duży i średni biznes, zarówno z Polski jak i z zagranicy, przedstawiciele administracji publicznej, środowisk eksperckich oraz mediów.

Organizatorem Forum Przemysłowego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Miastem Gospodarzem jest Karpacz, a Partnerem Województwo Dolnośląskie.