III Forum Polska-Węgry: „Razem w obliczu europejskich wyzwań”. 22 października 2021. Wydarzenie online.

Pobierz program III Forum Polska-Węgry

 

„Polacy są tacy sami jak Węgrzy, tylko do kwadratu” – powiedział wybitny węgierski pisarz György Spiró podczas pierwszej części tegorocznej edycji Forum Polska-Węgry. Nie da się podważyć wielu wspólnych elementów kultury i tożsamości obu tych państw. Musimy wykorzystać w nowoczesny sposób wielką tradycję przyjaźni polsko-węgierskiej, tak by przynosiła obu narodom i Europie wymierne korzyści gospodarcze, społeczne i polityczne. Od średniowiecza, aż po czasy współczesne Polskę i Węgry łączyły dobre stosunki. Wielkie akty solidarności i wspólne wartości, to silne fundamenty tych relacji. O tym jak wykorzystać te przyjazne stosunki będą dyskutowali uczestnicy III Forum Polska – Węgry.

Do wzięcia udziału w Forum serdecznie zaprasza jej organizator Instytut Studiów Wschodnich. Partnerem tegorocznej edycji Forum jest Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Trzecia już edycja Forum Polska-Węgry poświęcona będzie zacieśnieniu relacji obu krajów na poziomie lokalnym, regionalnym i państwowym. Uczestnicy porozmawiają o wspólnych działaniach w obszarze gospodarki, polityki zagranicznej, działalności w strukturach unijnych, kultury, współpracy regionalnej oraz polityki społecznej, a także podzielą się prognozami na przyszłość i dobrymi praktykami w walce z  kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią koronawirusa. Tegoroczna edycja poświęcona będzie rocznicy wydarzenia, które bardzo dobrze obrazuje nierozerwalność relacji polsko-węgierskich. W 1956 roku losy Polski i Węgier ponownie ściśle splotły się ze sobą. Uczestnicy trzeciej edycji Forum porozmawiają o ogromnym znaczeniu wydarzeń oraz aktów solidarności między dwoma państwami, które miały miejsce w trakcie Rewolucji 1956.

Językami wydarzenia będą polski i węgierski.

Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o rejestrację: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ZJHkybK4R6uHOYKyjSISjA

Pobierz program III Forum Polska-Węgry

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka