III Forum Ochrony Zdrowia (2012)

III Forum Ochrony Zdrowia

4-6 września 2012 r, Krynica- Zdrój

"Zdrowie dla gospodarki"

Założenia programowe:

Forum Ochrony Zdrowia Forum Ekonomicznego jest miejscem debaty nad obecną i przyszłą sytuacją w ochronie zdrowia w Polsce i w Europie w kontekście najnowszych rozwiązań w sferze finansowej i instytucjonalnej.  Warunkiem budowy nowoczesnego systemu ochrony zdrowia jest stworzenie ram współpracy pomiędzy ministerstwami zdrowia, gospodarki, finansów i nauki oraz środowiska medycznego, tj. lekarzy, farmaceutów i ekspertów z udziałem przedstawicieli branży ochrony zdrowia.

Ochrona zdrowia jest bezpośrednio ważną częścią gospodarki europejskiej. Jednocześnie poprzez dbanie o stan fizyczny i psychiczny społeczeństwa ochrona zdrowia bezpośrednio wpływa na potencjał i rzeczywistą siłę gospodarki. Na system ochrony zdrowia należy patrzeć z perspektywy społecznej i medycznej ale również z perspektywy potrzeb i wyzwań ekonomicznych.  Właściwe inwestowanie w zdrowie to niezbędny element sukcesu gospodarczego.Projektowanie zrównoważonego rozwoju ochrony zdrowia w Europie, w zakresie medycyny naprawczej oraz zdrowia publicznego, wymaga zaangażowania i dialogu praktycznie wszystkich ministerstw oraz świata medycznego i przemysłu.

Planowany przebieg:

Dzień 1:

  • Prezentacja otwarcia: Wpływ demografii na sytuację obecną i przyszłą w opiece zdrowotnej
  • Organizacja i promocja zdrowia publicznego
  • Inwestycja w zdrowie publiczne – oszczędność dla Państwa         

Dzień 2:

  • Optymalizacja polskiego systemu finansowania podstawowej opieki zdrowotnej
  • Konkurencja płatników drogą do poprawy funkcjonowania opieki zdrowotnej
  • Stan obecny i docelowy systemu refundacji leków
  • Konsultacje społeczne w ochronie zdrowia, a jakość aktów prawnych

Dzień 3:        

  • Zestarzejmy się świadomie. Polska polityka społeczna i ochrona zdrowia w obliczu starzenia się polskiego społeczeństwa
  • Przekształcenia szpitali
  • Finansowanie  opieki zdrowotnej

Folder informacyjny III Forum Ochrony Zdrowia  do pobrania (plik pdf)