III Forum Inwestycyjne (2010)
Tarnów 7 - 8 września 2010

Honorowy patronat
Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad

W dniach 7-8 września, w Tarnowie odbyło się III Forum Inwestycyjne, na które przybyło ponad 200 gości – przedstawicieli rządów państw Europy Środkowo-Wschodniej, reprezentantów spółek energetycznych, chemicznych, osób związanych z rynkami finansowymi. Przewodnimi tematami tegorocznego spotkania w Tarnowie były wielkie prywatyzacje, inwestycje jako środek przezwyciężenia kryzysu ekonomicznego, problemy sektora chemicznego w Europie Środkowo- Wschodniej, kwestia powstania nowego centrum finansowego w regionie.

Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad powiedział podczas sesji plenarnej otwierającej III Forum Inwestycyjne w Tarnowie, że 2010 jest rokiem wielkich prywatyzacji w Polsce. – Jest to na pewno rok wielkich prywatyzacji, mam jednak nadzieję, że zostanie on oceniony jako rok wielkich, ale też przemyślanych i mądrych prywatyzacji  – mówił minister w Tarnowie.

Szef resortu skarbu przypomniał o największych ofertach publicznych 2010 roku m.in. PZU, Tauron, KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy LOTOS S.A. Od listopada 2007 r. do końca czerwca 2010 r. uzyskane z tytułu transakcji giełdowych przychody dla spółek wyniosły ponad 13,9 mld zł. W ciągu 2 lat realizacji Planu Prywatyzacji na GPW wprowadzono 3 z 4 największych grup energetycznych w Polsce. W 2010 r. sfinalizowano 97 projektów prywatyzacyjnych, a w trakcie realizacji znajduje się ponad 400.  Większość spośród trwających procesów zostanie sfinalizowanych w latach 2010-2011.

W opinii ministra Grada, dotychczasowe działania resortu skarbu pokazały, że resort jest odporny na presję budżetową i "nie prywatyzuje za wszelką cenę". Zwieńczeniem planu prywatyzacyjnego, zdaniem szefa resortu skarbu będzie debiut giełdowy GPW, który jest planowany w czwartym kwartale 2010 r. W pierwszym etapie prywatyzacji
Skarb Państwa zamierza sprzedać pakiet akcji GPW w wielkości zapewniającej Skarbowi Państwa zachowanie kontroli strategicznej w spółce. W perspektywie 3-5 lat planowana jest sprzedaż akcji GPW inwestorowi strategicznemu, który zapewni jej możliwość rozwoju i umacniania pozycji na rynkach finansowych Europy Środkowo-Wschodniej

Zastępca przewodniczącego Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy Jurij Jakowlew przyznał, że ten rok będzie stracony dla działań prywatyzacyjnych w jego państwie. Związane to było – w jego opinii – ze wstrzymaniem tego procesu przez poprzednią ekipę rządową oraz globalnym kryzysem finansowym. Jakowlew zapowiedział na Forum, że w przyszłym roku rząd rozpocznie proces prywatyzacyjnym ukraińskiego sektora energetycznego, a także telekomunikacyjnego monopolisty Ukrtelekom. 
Przeprowadzane w 2010 r. i planowane w kolejnym roku transakcje na rynkach kapitałowych wpisują się w koncepcję Ministerstwa zakładającą umocnienie roli Warszawy, jako regionalnego centrum finansowego w Europe Środkowo-Wschodniej. Taką szansę widzi były premier Kazimierz Marcinkiewicz, który podczas panelu dyskusyjego "Czy w Europie Środkowo Wschodniej powstanie nowe centrum finansowe?" powiedział, że Warszawa może stać się "Londynem Europy centralnej". Według byłego premiera potrzebne do tego jest nie tylko przyciągnięcie do polskiej stolicy światowych instytucji finansowych, ale także zbudowanie i wzmocnienie instytucji politycznych i gospodarczych o zasięgu regionalnym.

Prezes Banku BZ WBK Mateusz Morawiecki uważa, że najważniejszą częścią warszawskiego centrum finansowego powinna być Giełda Papierów Wartościowych. – Rok 2009 był rokiem bardzo silnego odbicia się GPW w porównaniu do innych parkietów, ale w porównaniu do innych giełd regionu, zwłaszcza wiedeńskiej, nie mamy jeszcze wyraźnych przewag – powiedział.

Spotkanie z inwestorami

Podczas Forum zorganizowano zamknięte spotkanie Ministra Aleksandra Grada oraz Ministra Leszkiewicza z inwestorami. Podczas spotkania przedstawiciele rządu przedstawili inwestorom plan prywatyzacyjny na 2011 rok.


 

 

 

Nagrody Forum Inwestycyjnego

Podczas bankietu wręczono nagrody w kategoriach Inwestor Europy Środkowo-Wschodniej Roku 2010 oraz Inwestycja Europy Środkowo-Wschodniej Roku 2010.
Nagrodę w pierwszej kategorii wręczył Minister Aleksander Grad. Uhonorowano nią Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) za "utrzymywanie rok do roku stanu inwestycji na wysokim poziomie, za znaczące wydatki inwestycyjne w 2010 roku". Nagrodę odebrał  wiceprezes spółki Marek Karabuła, PGNiG będzie się starać utrzymywać wysoki poziom inwestycji w kraju i za granicą także w następnych latach.
W kategorii inwestycji roku nagrodzony został Stadion Narodowy – Narodowe Centrum Sportu "jako nurt inwestycji Euro 2012 stanowiący istotny impuls gospodarczy". Wiceprezes Narodowego Centrum Sportu Robert Wojtaś zauważył, że budowa Stadionu Narodowego zmieni krajobraz nie tylko Warszawy, ale także całego kraju pod względem możliwości organizacji wielkich zawodów sportowych i widowisk rozrywkowych.

 

 

 


Panele dyskusyjne i ich uczestnicy

7 września o godzinie 12:45 gości przywitali:
Marek Nawara, Marszałek Województwa Małopolskiego
Stanisław Kracik, Wojewoda Małopolski
Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa

W Sesja plenarna: Rok Wielkich Prywatyzacji wzięli udział:
Jacek Socha, Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers, który moderował dyskusję:
-Aleksandra Grada, MinistraSkarbu Państwa, Polska
-Jurija Jakowlewa, Zastępcy Przewodniczącego, Fundusz Mienia Państwowego, Ukraina

Kolejnym dyskutowanym zagadnieniem na Forum było: Inwestycje jako sposób na pokonanie kryzysu. Tą część dyskusji moderował Roman Ciepiela, Wicemarszałek, Województwo Małopolskie
W dyskusji zabrali głos:
-Wardan Bostandżjan, Wiceprzewodniczący Komisji ds. budżetu i finansów, Parlament Armenii
-Konrad Jaskóła, Prezes Zarządu,  Polimex-Mostostal S.A.
-Dariusz Marzec, Dyrektor, KPMG
-Marek Sokołowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju, Grupa LOTOS
-Wojciech Szczepanik – Wiceprezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA
-Mr. Nazim Mamedov, Wiceprzewodniczący Komisji ds Polityki Gospodarczej , Parlament Republiki Azerbejdżanu

Kolejny przygotowany przez organizatorów panel to Energetyka-Bezpieczeństwo- Efektywność- Polityka
Dyskusję moderował-Janusz Steinhoff, Doradca, Roland Berger Strategy Consultants
W rozmowie na temat sektora energetycznego:
-Marek Serafin, Członek Zarządu PKN ORLEN
-Michał Szubski, Prezes Zarządu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
-Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii
-Robert Soszyński, Prezes Zarządu, PERN Przyjaźń SA
-Dariusz Marzec, Dyrektor, KPMG

Ostatnia dyskusja pierwszego dnia Forum: Restrukturyzacja czy prywatyzacja? Pytanie o sektor chemiczny w Europie Środkowo- Wschodniej- rola państwa w gospodarce
Moderowana była przez Jerzego Marciniaka Prezes Zarządu, Azoty Tarnów.
Paneliści:
-Remigiusz Paszkiewicz, Prezes Zarządu, Anwil SA
-Ryszard Kunicki, Prezes Zarządu, CIECH SA
-Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu, Zakłady Azotowe „Puławy” SA 
-Krzysztof Jałosiński, Prezes Zarządu, ZAK SA

Ostatnią częścią obrad pierwszego dnia była prezentacja ofert inwestycyjnych
Prezentację prowadził Krzysztof Kalicki, Prezes Zarządu, Deutsche Bank Polska S.A.
-Krzysztof Kosiński, Dyrektor, Ministerstwo Skarbu Państwa
-Zbigniew Prokopczyk, Dyrektor Zespołu Gospodarki Nieruchomościami, Agencja Mienia Wojskowego
-Jurij Jakowlew, Zastępca Przewodniczącego, Ukraina
-Wojciech Seremet, Prezes, Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.
-Roland Lielbriedis, Dyrektor Oddziału w Polsce, Agencja Inwestycji i Rozwoju Łotwy
-Teresa Kamińska, Prezes Zarządu, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
Drugiego dnia Forum tj. 8 września, obrady rozpoczęły się od prezentacji ofert inwestycyjnych, których moderatorem został: Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa

Swoje oferty przedstawili:
-Monika Konsor -Fąferek, Dyrektor ds. Marketingu, PCC Intermodal S.A.
-Tomasz Bogus, Prezes Zarządu, Bank Pocztowy
-Krzysztof Kosiński, Dyrektor, Ministerstwo Skarbu Państwa
-Jacek Bielawski, Koordynator Projektów, Krakowski Park Technologiczny
-Vladimira Stodulkova, Radca Handlowy, Ambasada Republiki Czeskiej , Czechy
Następnie międzynarodowe towarzystwo dyskutowało w panelu: Czy w Europie Środkowo Wschodniej powstanie nowe centrum finansowe?
Moderatorem był Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Zarządu, BZ WBk.
Głos zabrali:
-Laurent Truflandier, Head of Corporate Development Services,  Intesa Sanpaolo SpA, Włochy
-Adam Leszkiewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa
-Kazimierz Marcinkiewicz, Premier (2005-2006), Goldman Sachs
-Robert Windmill, Partner, Windmill Gąsiewski & Roman, Wielka Brytania

Ostatnią debatą III Forum Inwestycyjnego była: Restrukturyzacja- prywatyzacja. Kiedy wejść na giełdę?

W dyskusji moderowanej przez Pana Roberta Gwiazdowksiego z Centrum Adama Smitha, zabrali głos:
-Wiesław Skwarko, Prezes,  Nafta Polska
-Dariusz Tokarczuk, Partner, Kancelaria Prawna Gide Loyrette Nouel
-Dariusz Lubera, Prezes Zarządu, Tauron Polska Energia S.A.
-Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu, PZU
-Jarosław Myjak, Wiceprezezes, PKO BP

Uroczyście obrady zamknął Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała. Goście udali się na obiad, część z nich pojechała do Krynicy na obrady Forum Ekonomicznego.


List Ministra Aleksandra Grada do uczestników Forum Inwestycyjnego

Szanowni Państwo,

Rosnące z roku na rok zainteresowanie Forum Inwestycyjnym w Tarnowie pozwala wpisać je w kalendarz najważniejszych spotkań przedstawicieli biznesu zarówno z Polski, jak i zagranicy. Jestem tym bardziej zaszczycony obejmując honorowym patronatem III edycję Forum odbywającą się w dniach 7 i 8 września bieżącego roku.
 

Hasło przewodnie tegorocznego Forum, „Rok wielkich prywatyzacji”, idealnie wpisuje się
w zintensyfikowane działania, jakie prowadzimy od początku tego roku. Rok 2010 jest bowiem kluczowy dla prywatyzacji w Polsce, zarówno pod względem liczby realizowanych projektów jak i planowanych przychodów z prywatyzacji.
Prowadzenie prywatyzacji w dobie niepewnej sytuacji gospodarczej na europejskich rynkach  stanowi duże wyzwanie. Tym niemniej sukces zakończonej w maju oferty publicznej PZU, w której znaczącą rolę odegrali również inwestorzy zagraniczni, jednoznacznie potwierdza, że Polska to kraj atrakcyjny inwestycyjnie, do którego inwestorzy mają duże zaufanie. IPO PZU okazało się być największą ofertą w historii Europy Środkowo-Wschodniej oraz największą od końca 2007 roku w całej Europie. Poza spektakularnym powodzeniem oferty PZU w tym roku z sukcesem zakończyliśmy również prywatyzację Kopalni Bogdanka, sprzedaliśmy poprzez giełdę akcje KGHM, Lotosu, Enei, czy też Mennicy Polskiej. Między innymi dzięki tym właśnie projektom dotychczasowe tegoroczne  przychody z tytułu prywatyzacji wynoszą ponad 12 mld zł.
Przed nami kilka znaczących prywatyzacji planowanych do końca roku.  Wśród najważniejszych z nich jest zaplanowana na trzeci kwartał oferta publiczna Giełdy Papierów Wartościowych, która dzięki rekordowej liczbie debiutujących spółek, stale rosnącej kapitalizacji oraz coraz większemu udziałowi inwestorów zagranicznych w obrocie papierami wartościowymi, ma znaczący wpływ na postrzeganie Warszawy jako Centrum Finansowego Regionu.
Chciałem serdecznie podziękować organizatorom Forum oraz Miastu Tarnów, które dzięki takim spotkaniom,  konsekwentne, już trzeci rok z rzędu  wspiera nas w jeszcze lepszym promowaniu polskiej gospodarki w świecie.  
Jestem przekonany, że III Forum Inwestycyjne w Tarnowie będzie doskonałą okazją do głębszej dyskusji oraz wymiany poglądów na temat prywatyzacji w Polsce, co w przyszłości pozwoli nam na  prowadzenie procesów prywatyzacyjnych w taki sposób, by jeszcze bardziej zainteresowały one inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
 

Z wyrazami szacunku
Aleksander Grad

 


 

 

Rok Wielkich Prywatyzacji

III Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego to impreza towarzysząca Forum Ekonomicznemu. Zgromadziło wybranych inwestorów z Polski i z Europy Środkowo-Wschodniej, a także przedstawicieli rządów i parlamentów, którzy są odpowiedzialni za przebieg procesów prywatyzacyjnych w Europie Środkowej.
Spotkanie to z jednej strony stanowiło próbę podsumowania efektów transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej, a z drugiej strony dało szansę na przedstawienie założeń polityki prywatyzacyjnej na czas kryzysu.
Po doświadczeniach zdobytych podczas II Forum Inwestycyjnego oraz zainteresowaniu jakie wzbudziły prezentacje ofert prywatyzacyjnych i inwestycyjnych, podczas Forum w 2010 roku dążono do rozszerzenia tej części programu.

Dyskusja na Forum Inwestycyjnym odbywała się wokół zasadniczych tematów:
 

  • Rok Wielkich Prywatyzacji 
  • Inwestycje jako sposób na pokonanie kryzysu 
  • Energetyka- Bezpieczeństwo- Efektywność- Polityka 
  • Czy w Europie Środkowo Wschodniej powstanie nowe centrum finansowe? 
  • Restrukturyzacja- prywatyzacja. Kiedy wejść na giełdę? 
  • Restrukturyzacja czy prywatyzacja? Pytanie o sektor chemiczny w Europie Środkowo- Wschodniej- rola państwa w gospodarce.
     

Goście Forum:
W Forum, które odbyło się w dniach 07-08.09.2010 r. w Tarnowie wzięło udział około 200 gości z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którzy po zakończeniu obrad Forum wzięli udział w obradach Forum Ekonomicznego w Krynicy.

 

Główny organizator:
Instytut Studiów Wschodnich

 

Współorganizator wspierający:

Miasto Tarnów

 

Partner Strategiczny:

 

Partner Główny :