III Forum Europa-Ukraina (2009)
Kijów 25 - 27 kwietnia 2009

 

Stosunki pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską są na etapie negocjowania nowej umowy o Partnerstwie i Współpracy, która zastąpi poprzednią umowę obowiązująca do marca 1998. Wzajemne oczekiwania obu partnerów są odmienne. W związku z tym szereg aspektów nowej umowy musi być przedyskutowane przed ostatecznym zakończeniem negocjacji. W sferze gospodarki, wzajemne stosunki pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską muszą być obecnie rozpatrywane w kontekście globalnego kryzysu finansowego, w wyniku którego Ukraina znalazła się w stanie głębokiej recesji.

Forum Ukraina – Europa będzie platformą dla wymiany poglądów na temat przyszłości ukraińsko-europejskich stosunków, pomiędzy czołowymi politykami, biznesmenami, ekspertami oraz dziennikarzami.

Uczestnicy
Przedstawiciele:  Rządu i Parlamentu, władz lokalnych i samorządowych, biznesu, najważniejszych ośrodków analitycznych, organizacji międzynarodowych, świata nauki i kultury. Spodziewamy się około 200 uczestników z Ukrainy oraz 200 uczestników z Unii Europejskiej.

Program

25 lutego

- Prezentacja. “Ukraina 2008. Raport z Transformacji”, wraz z dyskusją panelową.

- Dyskusja panelowa. Walka z korupcją na Ukrainie i w Europie Środkowowschodniej: osiągnięcia i zagrożenia.

- Bankiet

26 lutego

- Sesja plenarna
I. Ukraina i Unia Europejska: następny krok do zjednoczonej Europy?

- Dyskusje panelowe
1. Umowa o Asocjacji pomiędzy Ukrainą a UE. Przełom czy powtórka?
2. Kryzys ekonomiczny. Nowe wyzwania dla krajów UE i Ukrainy.
3. Bezpieczeństwo energetyczne w regionie Europy Środkowowschodniej i europejska polityka energetyczna.
4. Swobodny przepływ osób w Europie. Ukraińskie marzenie czy realna przyszłość?
5. Problemy Bezpieczeństwa Regionalnego. Czy jest możliwe wspólne podejście?
6. Bezpieczeństwo energetyczne w regionie Europy Środkowowschodniej i europejska polityka energetyczna.
7. Zagraniczne inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej. Wpływ globalnego kryzysu ekonomicznego.

- Przyjęcie

27 lutego

- Sesja plenarna
II.  Współpraca gospodarcza EU-Ukraina: przeszkody do pokonania.

- Dyskusje panelowe
1. Problemy bezpieczeństwa regionalnego: czy możliwe jest wspólne podejście?
2. Społeczeństwo obywatelskie jako podstawa demokracji.
3. Pamięć historyczna: interpretacje i nadinterpretacje.
4. Zagraniczne inwestycje w Ukrainie – wpływ na globalny kryzys ekonomiczny.

Obrady
Centrum Kulturalno-Artystyczne
ul. Khreshchatyk 2, Kijów
01001 Ukraina

Zakwaterowanie
Hotel Dnipro****
ul. Khreshchatyk 1/2, Kijów
01001 Ukraina

Partnerzy