Zdjęcia

ICE Kraków Congress Centre

Obejrzyj całą galerię

III Europejski Kongres Samorządów // 3rd European Congress of Local Governments

Obejrzyj całą galerię

W Krakowie rozpoczął się III Europejski Kongres Samorządów // The 3rd Edition of the European Congress of Local Governments gets underway in Krakow

Obejrzyj całą galerię

Jak efektywnie zapobiegać korupcji – z perspektywy organów zarządczych i nadzorczych w jednostkach samorządu terytorialnego? // How to Effectively Prevent Corruption - from the Perspective of the Management and Supervisory Units of Local Government?

Obejrzyj całą galerię

Nieodkryty potencjał srebrnej gospodarki // Unexploited Potential of Silver Economy

Obejrzyj całą galerię

Nowe narzędzia w polityce spójności // New Tools in the EU Cohesion Policy

Obejrzyj całą galerię

Nowoczesny samorząd - wspólnota wolnych ludzi. Co warto, a czego nie trzeba zmieniać w działaniu polskich samorządów // Local Government as a Community of Free People. What Needs and Needs Not to Be Changed in the Workings of Polish Local Governments

Obejrzyj całą galerię

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny // The Influence of FDIs on Regional Development

Obejrzyj całą galerię

Czy patriotyzm lokalny się opłaca? // Is Local Patriotism Profitable?

Obejrzyj całą galerię

Jak zbudować dobrą strategie promocji regionu i konsekwentnie ją wdrażać? // How to Build and Successfully Implement a Good Regional Promotion Strategy?

Obejrzyj całą galerię

Europa w obliczu globalnych zmian a samorząd XXI wieku // Global Changes Facing Europe and Local Governments in the 21st Century

Obejrzyj całą galerię

PSL-u sposób na samorząd Polish Peasants Party’s (PSL) Concept for Local Government

Obejrzyj całą galerię

Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na gospodarkę regionów // The Impact of Infrastructure Investments on the Regional Economy Development

Obejrzyj całą galerię

Kształcenie kadr dla nowoczesnej gospodarki. Wdrażanie reformy edukacji // Personnel Training for a Modern Economy. The Implementation of Education Reform

Obejrzyj całą galerię

Znaczenie inwestycji samorządowych w rozwoju kraju // Why Is Local Government’s Investment So Important for a Country’s Development?

Obejrzyj całą galerię

Samorząd w obliczu klęski żywiołowej jak skutecznie (przeciw)działać? // Local Government in Face of Natural Disasters. How to React Effectively?

Obejrzyj całą galerię

Strefy ekonomiczne - nowe wyzwania dla lokalnych i regionalnych władz samorządowych // Economic Zones - New Challenges for Local and Regional Authorities

Obejrzyj całą galerię

Film czynnikiem rozwoju i promocji miast Film Industry as a Factor in the Development and Promotion of Cities

Obejrzyj całą galerię

Gala wręczenia nagrod Lider Samorządu 2016 // The 2016 Local Government Leader Awards Ceremony

Obejrzyj całą galerię

Kreatywne regiony: szanse i wyzwania // Creative Regions: Challenges and Opportunities

Obejrzyj całą galerię

Jak odpartyjnić samorząd terytorialny - program Kukiz'15 // How to Depoliticise Local Governments - Kukiz’15 Party Programme

Obejrzyj całą galerię

Inteligentne regiony i miasta – od wizji do strategii // Intelligent Regions and Cities - from Vision to Strategy

Obejrzyj całą galerię

Media lokalne, czyli jakie? // What Makes Local Media?

Obejrzyj całą galerię

Jak poprawić efektywność energetyczną budynków - wyzwania dla samorządów // How to Improve the Efficiency of Energy Use in the Buildings – Challenge for the Self-Governance

Obejrzyj całą galerię

Kryzys migracyjny i jego wpływ na rynek pracy // Migration Crisis and its Influence on Labor Market

Obejrzyj całą galerię

Elektromobilność // Electromobility

Obejrzyj całą galerię

Turystyka biznesowa jako czynnik rozwoju lokalnego // Business Tourism as a Factor for Local Development

Obejrzyj całą galerię

Sesja Plenarna - Solidarność i redystrybucja sposobem na wyrównywanie szans rozwojowych między regionami // The Plenary Session - Bridging Development Gaps Between Regions Through Solidarity and Fiscal Redistribution

Obejrzyj całą galerię