Przewodniczący Rady Regionu Autonomicznego Friuli – Wenecja Julijska gościem Kongresu w Krakowie

Franco Iacop, Przewodniczący Rady Regionu Autonomicznego Friuli – Wenecja Julijska oraz członek Komitetu Regionów potwierdził swój udział w III Europejskim Kongresie Samorządów.

Karierę polityczną rozpoczął w 1992 jako radny i burmistrz Reana del Rojale. Następnie w zarządzie prezydenta regionu Riccardo Illy’ego odpowiadał za lokalne autonomie i relacje międzynarodowe i wspólnotowe. W swojej pracy koncentrował się na wzmocnieniu kontaktów regionu z rynkami Europy Środkowo-Wschodniej. Wspierał też internacjonalizację przedsiębiorstw z regionu.

W Komitecie Regionów koordynuje prace Zgromadzenia przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Ostatnio zajmuje się tematyką związaną z wdrażaniem w regionie rozwiązań zgodnych z założeniami zrównoważonego rozwoju. W Krakowie weźmie udział w panelu „Zrównoważony rozwój miast i regionów”. Fot.: Facebook