Przewodniczący Podkomisji ds. samorządów terytorialnych ukraińskiego parlamentu gościem III Europejskiego Kongresu Samorządów

Udział w III Europejskim Kongresie Samorządów, który odbędzie się w Krakowie 27-28 marca 2017 roku, potwierdził Jurij Bublyk – ukraiński polityk i działacz społeczny, przewodniczący Podkomisji ds. samorządów terytorialnych Rady Najwyższej Ukrainy. W ukraińskim parlamencie Jurij Bublyk jest członkiem międzyparlamentarnej grupy ds. stosunków z Polską.

Jurij Bublyk jjest stałym uczestnikiem Europejskiego Kongresu Samorządów oraz Forum Europa – Ukraina. Podczas ubiegłorocznego Forum  powiedział: «Chciałbym zaznaczyć, że każda z debat Forum Europa-Ukraina potwierdza wysoki poziom przyjaznych relacji polsko-ukraińskich, dążenie do poszerzania obszarów współpracy i realizacji nowych projektów. Uważam, że polskie doświadczenia dotyczące problemów, o których rozmawialiśmy w czasie Forum, będą brane pod uwagę przy realizacji reform na Ukrainie».