Minister Środowiska Jan Szyszko wśród gości III Europejskiego Kongresu Samorządów

Udział w III Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie (27-28 marca) potwierdził Jan Szyszko, Minister Środowiska.

W latach 1992-1993 dyrektor Krajowego Zarządu Parków Narodowych. W latach 1997-1999 Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W latach 1999-2001 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu Polski ds. Konwencji Klimatycznej ONZ, Prezydent Konwencji Klimatycznej ONZ (COP5). W latach 2001-2005 sędzia Trybunału Stanu.

W latach 2005-2007 Minister Środowiska. Poseł V, VI, VII i VIII kadencji Sejmu. Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej i Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Zrównoważonego Rozwoju Europy VII kadencji Sejmu.

Jan Szyszko w 1972 roku uzyskał stopień doktora nauk leśnych, w 1983 roku – stopień doktora habilitowanego, a w 2001 roku – tytuł profesora. W latach 2000-2005 kierownik Katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW).  Członek European Association of Coleopterology, doktor honoris causa dwóch zagranicznych uczelni wyższych: Uniwersytetu w Lüneburgu (Niemcy) oraz Uniwersytetu w Użgorodzie (Ukraina). Laureat nagrody Światowej Organizacji Naukowców zrzeszającej kilkudziesięciu noblistów – „Ettore Majorana – Erice – Science for Peace Prize” (nagroda Nauka dla Pokoju" przyznawana przez Papieską Akademię Nauk, Światową Federację Nauki i Fundację Ettore Majorany).