Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz weźmie udział w III Europejskim Kongresie Samorządów

III Europejski Kongres Samorządów to wydarzenie o charakterze konferencyjnym, którego rangę oraz wartość merytoryczną podkreśla obecność wybitnych Gości i Prelegentów.  W czasie tegorocznego Kongresu panele dyskusyjne poświęcone tematyce samorządu w kontekście ustrojowym oraz wpływu lokalnych inwestycji na rozwój kraju uświetni obecność Olgierda Gelbewicza – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, który potwierdził swój udział w wydarzeniu.

Olgierd Geblewicz jest absolwentem wydziału prawa i administracji na Uniwersytecie Szczecińskim oraz ekonomii w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w banku, następnie przez 13 lat pracował w sektorze gospodarki komunalnej, w tym przez prawie 4 lata pełnił funkcję Prezesa ZWIK w Szczecinie, obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej GWIK sp. z o.o. w Goleniowie. W latach 2002-2006 był radnym miasta Goleniowa a od 2006 radnym województwa. W latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Od 2010 roku sprawuje mandat funkcję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego skutecznie działając na rzecz rozwoju regionu.

Na uwagę zasługuje również działalność międzynarodowa Pana Marszałka, który od 2009 roku jest również członkiem Zarządu Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC) oraz od 2011 roku członkiem Komitetu Regionów.