Albrecht Broemme prezes niemieckiej Federalnej Agencji Pomocy Technicznej na III Europejskim Kongresie Samorządów

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“, czyli „Jeden za wszystkich; Wszyscy za jednego“ – to motto zostało wybrane przez  niemiecką straż pożarną. Inne sfery naszego życia działają zgodnie z zasadą "każdy dba o siebie".

Zmiana klimatu nie jest niejasną przyszłą perspektywą, to ma już miejsce. Prowadzi nie tylko do lokalnie ograniczonych ale także niekorzystnych zjawisk pogodowych w skali globalnej. Często władze obszarów nimi dotkniętych nie są w stanie poradzić sobie z sytuacją ze środków będących w ich dyspozycji.

Wzajemna pomoc – nawiązując do tytułowego motta – jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Obejmuje to współpracę w korzystaniu z zasobów krajowych i europejskich, jak również analizę ryzyka, jak również kontrolę środków uszkodzeń. Kluczową sprawą jest ocena zakresu koniecznych działań w ocenie strat uszkodzeń i praktycznych środków w celu poprawy odporności. Jak zawsze, nie tylko wiele pilnych i niezbędnych projektów rozwiązań kończy się niepowodzeniem z powodu braku środków finansowych, ale także ze względu dość powszechny błąd zaniechania.

THW jest Agencją Pomocy Technicznej niemieckiego rządu federalnego w dziedzinie ochrony ludności i reagowania kryzysowego. THW zatrudnia ponad 1200 pracowników w pełnym wymiarze czasu i 80.000 wolontariuszy. Od wielu lat THW współpracuje z Państwową Strażą Pożarną (PSP).

Wskutek ciężkich opadów w Górnej Bawarii w maju/czerwcu 2016 roku, około 2.200 pracowników THW działało przez kilka dni, pomagając w usuwaniu zablokowanych cieków wodnych i dróg. Odbudowywali mosty, oczyszczali wodę skażoną olejem, obsługiwali jednostki wody pitnej i wspomagali władze dzielnicowe swoim personelem i sprzętem technicznym stanowiącym część operacyjnego centrum dowodzenia.

„Bądźmy przygotowani!”

Albrecht Broemme jest prezesem niemieckiej Federalnej Agencji Pomocy Technicznej (THW). Będzie uczestnikiem III Europejskiego Kongresu Samorządów oraz wystąpi w panelu „Samorząd w obliczu klęski żywiołowej jak skutecznie (przeciw)działać?”.

Foto: Facebook