Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska gościem III Europejskiego Kongresu Samorządów

Udział w III Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie (27-28 marca) potwierdziła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Rafalska. 

Elżbieta Rafalska – nauczyciel akademicki, polityk, samorządowiec. Z wyróżnieniem ukończyła studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie podyplomowe studia na Uniwersytecie Szczecińskim w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej oraz w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną i pracą socjalną.

W latach 1994–2005 pełniła mandat Radnej Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Od 2002 roku do 2005 sprawowała kolejno funkcje Przewodniczącej Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, a następnie Wiceprzewodniczącej Rady.

W 2005 roku została wybrana Senatorem VI kadencji w okręgu lubuskim. Była przewodniczącą Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W latach 2006-2007 zajmowała stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

W wyborach parlamentarnych w 2007  i 2011 roku uzyskała mandat Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

W listopadzie 2015 roku została mianowana Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Elżbieta Rafalska jest częstym gościem naszych forów. Podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy w 2016 roku Minister podkreślała, że nie da się zaadoptować polityki rodzinnej stosowanej w jednym kraju do innego kraju. „Nie ma jednego modelu polityki rodzinnej, który możemy przyjąć, jak najlepszą receptę. Ta polityka musi być skrojona na miarę każdego z krajów, musi uwzględniać specyfikę społeczeństwa, w którym jest realizowana” – mówiła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.