II Posiedzenie Honorowej Kapituły Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce

5 grudnia 2018 roku o godz. 16.00 w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się II Posiedzenie Honorowej Kapituły Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce.

Przed nami druga edycja rankingu, przedstawiającego kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Przypominamy, że w ubiegłym roku (wyniki za rok 2016), najlepszym miastem okazało się Legionowo, najlepszą gminą wiejską Kobierzyce, najlepszą gminą miejsko-wiejską Dziwnów, najlepszym powiatem powiat pruszkowski, a najlepszym miastem na prawach powiatu Gliwice.  Specjalną nagrodę – Złoty Klucz tygodnika „Wprost” – otrzymała Nowa Sól.

Celem spotkania 5 grudnia była prezentacja metodologii Rankingu i przyjęcie harmonogramu dalszych prac.

Przedstawienia głównych kryteriów branych pod uwagę przy analizie dokonali prof. dr hab. Krzysztof Surówka, prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i dr Piotr Sołtyk z katedry Finansów Samorządowych UEK. Prof. Surówka zwrócił między innymi uwagę, że

wskaźniki stosowane przy opracowywaniu Rankingu są wskaźnikami najbardziej miarodajnymi i standardowo stosowanymi do oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Następnie podczas dyskusji, w której wzięli między innymi wicepremier Beata Szydło i przewodniczący Instytutu Studiów Wschodnich, Zygmunt Berdychowski, poruszono kilka szczegółowych kwestii związanych z wskaźnikami oceny finansowej. W końcu przyjęto następującą listę kryteriów „Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce 2017:

  1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem.
  2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem.
  3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.
  4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
  5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń.
  6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem.
  7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Prezentacja Rankingu za rok 2017 planowana jest podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2018.