II Forum Regionów (2008)

Forum Regionów, które jest integralną częścią Forum Ekonomicznego odbywa się już po raz drugi w dniach 11-12 września w Muszynie. Jest ono dorocznym spotkaniem przedstawicieli samorządów z Polski i krajów ościennych, którzy dyskutują o nurtujących ich problemach. Organizatorami są Instytut Studiów Wschodnich oraz Województwo Małopolskie.

 

"Ojcowie Unii Europejskiej podkreślali, że wspólna Europa nie powstanie od razu, lecz poprzez rzeczywiste solidarności – między państwami, regionami, ludźmi. Spotkanie, na które pragnę Państwa bardzo serdecznie zaprosić, jest odpowiedzią na to wciąż aktualne wezwanie." [więcej]

Marek Nawara, Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Forum Ekonomiczne w Krynicy to największe środkowoeuropejskie wydarzenie, które stało się ważnym miejscem na mapie politycznej i gospodarczej Europy, bodaj jedynym, gdzie w tak licznym gronie Wschód spotyka się z Zachodem.
Goście Forum Regionów będą mieli możliwość uczestniczenia w wybranych wydarzeniach Forum Ekonomicznego tj. w sesjach plenarnych, uroczystości wręczenia nagród, koncercie inauguracyjnym oraz programie imprez kulturalnych.

Honorowy Patronat nad obradami Forum Regionów objęła Minister Rozwoju Regionalnego RP Pani Elżbieta Bieńkowska.

Program

11 września 2008 r.

8:30 – 10:30 Rejestracja gości

10:30 – 10:45 Otwarcie wystawy "Samorząd motorem zmian"

10:45 Oficjalne rozpoczęcie obrad

Zygmunt Berdychowski - Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Marek Nawara- Marszałek Województwa Małopolskiego

10:50 – 11:20 Gość specjalny Forum Regionów: Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego RP
Wykład: „Współdziałanie i konkurencyjność a przyszłość polskich regionów”

11:20 – 11:25 Przerwa

11:25 – 12:25 Panel – Regiony Europejskie – ile współpracy, ile konkurencji

Moderator: Marek Nawara – Marszałek, Województwo Małopolskie

Paneliści:

 • Wasyl Kujbida - Minister, Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego, Ukraina
 • Władysław Husejko – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Juraj Blanar – Marszałek, Województwo Żylińskie, Słowacja
 • Michał Kulesza - Doradca, Baker&McKenzie Kancelaria Prawna, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 • Emőke Fekete - Wicemarszałek, Województwo Kluż (Cluj), Rumunia

12:25 – 12:45 Przerwa kawowa

12:45 – 14:15 Panel – Europejski i krajowy wymiar polityki regionalnej

Moderator: Marek Sowa – Członek Zarządu, Województwo Małopolskie

Paneliści:

 • Elżbieta Bieńkowska - Minister, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP
 • Tomasz Siemoniak – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Jonas Jagminas – Przewodniczący, Komisjia ds. Administracji Rządowej i Lokalnej, Parlament Litewski
 • Michail Formuzal - Gubernator, Komitet Wykonawczy Gagauzji, członek Rządu Republiki Mołdawii
 • Jan Kozłowski - Marszałek, Województwo Pomorskie, Przewodniczący Związku Województw Polskich
 • Valerii Piatak - Pierwszy Zastępca Przewodniczącego, Państwowa Administracja Obwodu Lwowskiego, Ukraina
 • Ryszard Grobelny - Prezydent, Miasto Poznań

Udział w dyskusji:

 • Zbigniew Strzelecki - Dyrektor, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
 • Nikołaj Mieżewicz – Profesor, Uniwersytet w St. Petersburgu

14:15 – 14:45 Lunch

14:45 – 16:15 Panel – Regiony wiedzy – utopia czy konieczność?

Moderator: Jerzy Hausner – Profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Paneliści:

 • Barbara Kudrycka - Minister, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP
 • Kazimierz Jeleń – Prorektor ds. Nauki, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Janusz Sepioł – Senator RP, Senat Rzeczpospolitej Polskiej
 • Oleksandr Dombrowski - Przewodniczący, Państwowa Administracja Obwodu Winnickiego, Ukraina
 • Piotr Całbecki - Marszałek, Województwo Kujawsko-Pomorskie
 • Krzysztof Krzysztofiak - Pierwszy Prezes Zarządu, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Stanisław Kracik - Burmistrz, Urząd Miasta i Gminy Niepołomice

Udział w dyskusji:

 • Jerzy Jedliński - Doradca Marszałka ds. Społeczeństwa Wiedzy, Województwo Małopolskie
 • Dmytro Liapin - Prezes, Instytut Własności i Wolności, Kijów
 • Adam Biela - Rektor, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie; Profesor, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Adam Wasilewski - Prezydent, Miasto Lublin

20:00 Uroczysty Bankiet

12 września 2008 r.

9:00 – 09:30 Gość specjalny Forum Regionów: Cezary Grabarczyk – Minister Infrastruktury RP 
Wykład: „Inicjatywy legislacyjne Ministerstwa Infrastruktury i ich znaczenie dla rozwoju infrastruktury samorządowej"

09:30 – 09:35 Przerwa

09:35 – 11:05 Panel – Region jako organizator transportu publicznego

Moderator: Roman Ciepiela – Wicemarszałek, Województwo Małopolskie

Paneliści:

 • Adrian Furgalski - Dyrektor, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Adam Struzik - Marszałek, Województwo Mazowieckie
 • Artur Liudkovski - Wiceprezydent, Miasto Wilno
 • Zbigniew Konieczek - Prezes Zarządu, Newag S.A.
 • Zbigniew Majcherek - Przewodniczący Rady Nadzorczej, SIGMA TABOR Sp. z o.o.
 • Marcin Krakowiak - Partner, Domański Zakrzewski Palinka
 • Krzysztof Wąsowicz - Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o.

Udział w dyskusji:

 • Artur Kozioł - Burmistrz, Urząd Miasta i Gminy Wieliczka
 • Leonas Andrejauskas - Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Miejskiej, Rada Miasta Wilna, Litwa
 • Andor Fejer - Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, Jász-Nagykun-Szolnok

11:05 – 11:25 Przerwa kawowa

11:25 – 11:55 Gość specjalny Forum Regionów: prof. Zbigniew Ćwiąkalski – Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny RP, Wykład „Kto rządzi w Europie rządy czy sądy?”

11:55 – 13:25 Panel – Kultura jako istotny czynnik polityki rozwoju

Moderator: Leszek Zegzda – Wicemarszałek, Województwo Małopolskie

Paneliści:

 • Volodymyr Yavorivs’ky - Przewodniczący, Komitet ds. Kultury i Duchowości, Parlament Ukrainy
 • Wano Chuchunaiszwili – Przewodniczący Komisji Parlamentarnej ds. Samorządów Lokalnych, Polityki Regionalnej i Regionów Wysokogórskich, Gruzja
 • dr Gerd Harms – Minister Rządu Kraju Związkowego Brandenburgii, Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Badań i Nauki Komitetu Regionów (EDUC)
 • Marek Woźniak - Marszałek, Województwo Wielkopolskie
 • Krzysztof Dudek - Dyrektor, Narodowe Centrum Kultury

13:25 – 13:55 Lunch

13:55 – 15:25 Panel – Metropolie i regiony (między konkurencją a kooperacją)

Moderator: Olgierd Dziekoński – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury

Paneliści:

 • Olaf Klumpp-Leonhardt - Narodowy Koordynator Niemiec, Komitet Regionów Unii Europejskiej
 • Michał Kulesza – Doradca, Baker&McKenzie Kancelaria Prawna, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 • Piotr Uszok – Prezydent, Miasto Katowice
 • Jacek Majchrowski - Prezydent, Miasto Kraków
 • Piotr Krzystek - Prezydent, Miasto Szczecin
 • Jacek Karnowski - Prezydent, Miasto Sopot

Udział w dyskusji:

 • Adam Struzik - Marszałek, Województwo Mazowieckie
 • Jacek Ryński - Prezes Zarządu, Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A.
 • dr Czesław Noworol - Prezes Zarządu, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Pracownik Naukowy, Uniwersytet Jagielloński

15:25 – 15:45 Przerwa kawowa

15:45 – 17:15 Panel – Ochrona środowiska – szansa czy zagrożenie dla rozwoju regionalnego?

Moderator: Wojciech Kozak – Podsekretarz Członek Zarządu, Województwo Małopolskie

Paneliści:

 • Antonio Ramos Preto - Przewodniczący Komisji ds. Lokalnych, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, Parlament Portugalii
 • Marek Kuchciński – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS
 • Zygmunt Cholewiński – Marszałek, Województwo Podkarpackie
 • Jan Rączka - Prezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Kazimierz Barczyk - Wiceprzewodniczący, Sejmik Województwa Małopolskiego

 

Miejsce konferencji:
Obrady II Forum Regionów będą miały miejsce w Hotelu Klimek, Złockie 107, Muszyna w sali konferencyjnej na 2. piętrze. Rejestracja uczestników rozpczyna się w czwartek 11 września 2008 o godz. 8:30 na recepcji Forum Regionów w holu głównym Hotelu Klimek. 
Przerwy kawowe przewidziane są na poziomie -1. Lunche oraz bankiet odbędą się w restauracji na poziomie 0. 
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres forumregionow@isw.org.pl