II Forum Europa-Ukraina (2008)
Kijów 27 - 29 lutego 2008

Wiktor Juszczenko, Prezydent Ukrainy

wydał specjalne Rozporządzenie (Nr 1012/2007) w sprawie organizacji Forum - dokument do pobrania tutaj 

    http://www.president.gov.ua/documents/6868.html

 

Organizatorzy

        

 

Do pobrania folder podsumowujący Forum (plik pdf 4,9MB)

 

Stabilizacja i rozwój Europy w dużej mierze zależne są od tego czy uda się zrealizować wielki projekt jakim jest Unia Europejska tak, aby objęła ona wszystkie te kraje, które widzą w niej swoją przyszłość. Zjednoczona i stabilna Europa będzie w stanie stworzyć ramy obopólnie korzystnej współpracy z sąsiadami. 
Dla europejskiej przyszłości Ukrainy jak i dla ukraińskiej przyszłości Europy istotne jest to czy uda się dokonać modernizacji politycznej i gospodarczej kraju. Czy uda się skłonić ukraińskie elity polityczne do realizacji kompleksowego planu reform, które na trwałe określą geopolityczną pozycję Ukrainy zarówno wobec jej sąsiadów w Unii Europejskiej jak i wobec Rosji. Ważne jest również, aby pokazać korzyści płynące dla całej Unii z faktu jej rozszerzenia o Ukrainę. 
Ukraina jest jedynym tak wielkim krajem Europy poza strukturami Unii, który deklaruje swoją chęć integracji. Oczekuje ona na wyraźną deklarację o akcesji. Co musi zrobić zarówno Unia jak i Ukraina aby taka deklaracja została złożona? Czy wielki potencjał ekonomiczny tego kraju może stać się rynkiem dla Europy a później także częścią wielkiego rynku Unii? Czy Unię stać na to, aby w dobie globalizacji ignorować lub marginalizować potencjał gospodarczy Ukrainy?
W nowej sytuacji politycznej Ukrainy po wyborach parlamentarnych 2007 roku Forum stanie się znakomitą okazją do otwartej i odpowiedzialnej dyskusji.

Forum Europa-Ukraina to część agendy Forum Ekonomicznego w Krynicy. Pogłębiając debaty, jakie poruszane są na Forum w Krynicy, Instytut Wschodni organizuje specjalne konferencje poświęcone wybranym tematom, z udziałem polityków i ekspertów o uznanej renomie.

Uczestnicy
W Forum udział wzięło ok. 500 osób w tym 260 gości spoza Ukrainy. Do najważniejszych uczestników Forum oprócz Prezydenta Ukrainy, Wiktora Juszczenki należą byli Prezydencji Estonii i Rumunii; Giedyminas Kirkilas, Premier Litwy, Wicepremierzy: Polski – Waldemar Pawlak, Gruzji – Georgij Baramidze, Ukrainy – Hryhorij Nemyria, a także Goran Lennmarker, Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, Anna Fotyga, Szefowa Kancelarii Prezydenta RP, Marek Belka, Sekretarz Wykonawczy Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy, Adrian Severin, Szef Delegacji Parlament Europejski – Ukraina, liczni przedstawiciele Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów krajowych.

Program
Sesje Plenarne: 
   • Perspektywy integracji ukraińsko-europejskiej - relacja …
   • Wyzwania dla współpracy ukraińsko-europejskiej - relacja …

Panele dyskusyjne:
   • Traktat Reformujący UE i perspektywy Nowej Poszerzonej Umowy z Ukrainą - relacja …
   • Ukraina – UE: wymiar gospodarczy - relacja …
   • Swoboda przepływu osób: granice w środku Europy - relacja …
   • Inwestycje ukraińskie w UE - relacja …
   • Stosunki ukraińsko-rosyjskie w kontekście europejskim - relacja …
   • Pamięć historyczna a tożsamość europejska - relacja …
   • Euro 2012. Szanse i wyzwania dla integracji regionu - relacja …
   • Wspólne interesy Ukrainy i UE - relacja …
   • Perspektywy inwestycyjne Ukrainy
   • Polityka zagraniczna Ukrainy: stare i nowe podejście
   • Miejsce Ukrainy w systemie bezpieczeństwa energetycznego Europy - relacja …
   • Integracja Ukrainy ze strukturami transatlantyckimi: wyzwania i perspektywy dla współpracy - relacja …
   • Prezentacja raportu “Ukraina:  Ocena 16 lat niepodległości" - relacja …

Szczegółowy program oraz lista uczestników - pobierz tutaj

 

Ukraina 2007. Raport z transformacji

 

 

Pierwszego dnia Forum został zaprezentowany raport Ukraina 2007. Raport z Transformacji - wydany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich – analizujący sytuację ekonomiczną i polityczną Ukrainy. Autorem raportu jest Oleksandr Suszko, dyrektor Centrum ds. Pokoju, Konwersji i Ukraińskiej Polityki Zagranicznej (CPCFPU). Prezentacja raportu w Kijowie- relacja

Raport w wersji angielskiej (pliki do pobrania):

     Authors
     Foreword
     Political System of Ukraine – Ukraine After Elections
     Economy, State of Finances
     Foreign Policy of Ukraine
     Regions and Regional Development of Ukraine
     Science, Culture and Education
     Conclusion
     Contents

 

Publikacja
Publikacja podsumowująca ubiegłoroczne Forum Europa-Ukraina we Wrocławiu, które odbyło się w dniach 23-24 lutego 2007 we Wrocławiu - plik PDF do pobrania tutaj w wersji anglojęzycznej.

Obrady
Centrum Kulturalno-Artystyczne
ul. Khreshchatyk 2, Kijów
01001 Ukraina

Zakwaterowanie
Hotel Dnipro
ul. Khreshchatyk 1/2, Kijów
01001 Ukraina

Hotel Khreschatik
ul. Khreshatyk 14, Kijów
01001 Ukraina

Kontakt
forum@isw.org.pl
tel.: 022 583 11 00       
fax: 022 583 11 50

Partnerzy Forum

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to jeden z najlepiej rozwiniętych rynków Europy Centralnej. Rok 2007 był dla GPW pod wieloma względami wyjątkowy, zarówno pod względem rekordowych obrotów akcjami i instrumentami pochodnymi, ilości nowych IPO (polskich i zagranicznych), nowych instrumentów notowanych na GPW. W minionym roku GPW uruchomiła także alternatywny rynek NewConnect, dedykowany mniejszym ale dynamicznym spółkom z perspektywami wzrostu a także szereg inicjatyw tworzących nową jakość komunikacji na rynku kapitałowym – portale http://www.gpwinfostrefa.pl/ orazhttp://www.wseinternational.pl/ Więcej informacji: http://www.gpw.pl/


Krajowy depozyt Papierów Wartościowych SA jest centralnym depozytem dla papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego na regulowanym rynku kapitałowym w Polsce. Jest także izbą rozliczeniową dla instrumentów pochodnych w Polsce. KDPW jest odpowiedzialny za zarządzanie i  zabezpieczanie poprawności funkcjonowania systemu depozytowo rozliczeniowego. Więcej informacji:http://www.kdpw.pl/


KREDOBANK  z siedzibą we Lwowie jest jednym z największych komercyjnych banków na Ukrainie. Bank powstał  w 1990 roku -  18 lat pracy na Rynku.  Bank posiada  około 200 placówek w najważniejszych ośrodkach gospodarczych Ukrainy. Od sierpnia 2004 r. PKO Bank Polski jest strategicznym inwestorem tego banku. KREDOBANK jest uniwersalnym bankiem, świadczącym usługi bankowe przeznaczone zarówno dla osób fizycznych, jak również dla klientów instytucjonalnych. Bank bezpieczny, uniwersalny i dynamiczny.


Kulczyk Holding jest wiodąca grupą inwestycyjną w Europie Środkowo-Wschodniej, która koncentruje się na inwestycjach w sektorze energetycznym, paliwowym, infrastrukturalnym, nieruchomościowym oraz motoryzacyjnym. Najważniejszymi spółkami w portfelu grupy są: Autostrada Wielkopolska SA, Kompania Piwowarska SA, Loon Energy, Ophir Energy Company Ltd., Skoda Auto Polska SA, Kulczyk Tradex SA, Polenergia SA, Autostrada Eksploatacja SA, POCH SA.


PERN "Przyjaźń" SA – strategiczna dla krajowego przemysłu naftowego spółka gwarantująca bezpieczeństwo energetyczne Polski i Unii Europejskiej w zakresie dostaw ropy naftowej.
Podstawowe zadania spółki to:
- eksploatacja rurociągów transportujących ropę naftową dla polskich i niemieckich rafinerii,
- tranzyt ropy za pośrednictwem Naftoportu w Gdańsku dla innych podmiotów międzynarodowych,
- magazynowanie ropy naftowej w bazach surowcowych w Adamowie, Płocku i Gdańsku.
Więcej informacji: http://www.pern.com.pl/


Polskie  Górnictwo  Naftowe  i  Gazownictwo  SA  (PGNiG)  http://www.pgnig.pl/ jest liderem   rynku   gazu  ziemnego  w  Polsce,  spółką  notowaną  w  indeksie największych  polskich firm (WIG 20). Nasza działalność podstawowa obejmuje poszukiwania   i   eksploatację   oraz   import,  magazynowanie,  handel  i dystrybucję  gazu  ziemnego  i  ropy  naftowej.  Do Grupy Kapitałowej PGNiG należy  57 spółek, świadczących usługi najwyższej jakości, zarówno w Polsce i  za  granicą.  PGNiG  SA  ma  przedstawicielstwa w: Brukseli, Kijowie i w Moskwie.


PKO BP jest jednym z największych i najstarszych banków w Polsce. Ma w ofercie wszystkie rodzaje usług bankowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Ma znaczący udział w rynku usług oferowanych gminom, powiatom i województwom. Jest liczącym się remitentem obligacji w Polsce. Ponadto oferuje produkty spółek z Grupy Kapitałowej, min.: PKO TFI, PTE Bankowy, Bankowy Fundusz Leasingowy, Kredobank Ukraina. Obecnie oferta Kredobanku kierowana jest do klientów indywidualnych oraz firm.
http://www.pkobp.pl/


Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce. Należy tez do czołówki grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Główne atuty Grupy to silna pozycja konkurencyjna, wysoki poziom kapitałów, a także duża efektywność działalności gospodarczej. Grupa PZU oferuje największy na polskim rynku wybór produktów ubezpieczeniowych (prawie 200 ubezpieczeń) i stale zwiększa zakres świadczonych usług. Ponadto PZU zarządza funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Grupa PZU rozwija swoje spółki zagraniczne na Ukrainie i Litwie.http://www.pzu.pl/


TELE-FONIKA Kable S.A. powstała 7 kwietnia 1992 roku. Jest największą firmą kablową w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, 4. w Europie, 16. na świecie. Kilka tysięcy wyrobów posiada certyfikaty jakościowe przyznane przez 40 światowych jednostek certyfikacyjnych. 69% wyrobów sprzedawanych jest na eksport do ponad 80 krajów. W skład Grupy TELE-FONIKA wchodzi 7 zakładów produkcyjnych (w tym 5 w Polsce) i 12 zależnych spółek handlowych na całym świecie. http://www.tfkable.pl/