II Forum Energetyczne (2007)
Praga, Czechy 4 - 6 listopada 2007

Pod auspicjami

Alexandra Vondry
         
Wicepremiera i Ministra ds. Europejskich Republiki Czeskiej

 

Organizator:

 
 

Partner:

 

Ostatnich kilka lat ujawniło istnienie głębokich powiązań między koniecznością gwarantowania dostaw energii, problematyką narodowego bezpieczeństwa oraz potrzebą przeciwdziałania zmianom klimatu. Na tym tle popularne stało się definiowanie polityki energetycznej państw w kontekście celów szeroko pojętego regionalnego i międzynarodowego bezpieczeństwa. Zagadnienie to stało się priorytetem również wielu międzynarodowych agend politycznych, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Grupy G8, a także Unii Europejskiej. Ostatnia z wymienionych, będąc jednym z głównych motorów idei przyjaznego środowisku rozwoju gospodarczego na świecie w swej polityce energetycznej ściśle przestrzega postulatów zrównoważonego rozwoju. Świadczy o tym choćby przyjęta na ostatnim szczycie Rady Europejskiej w Berlinie tzw. Europejska Polityka Energetyczna. Wyznacza ona trzy podstawowe cele przyszłej strategii energetycznej UE wzmocnienie konkurencji na rynku wewnętrznym, gwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego oraz obniżanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Analiza powodzenia tych celów będzie przedmiotem II Forum Energetycznego.

• Forum Energetyczne to część agendy Forum Ekonomicznego w Krynicy. Pogłębiając debaty, jakie poruszane są na Forum w Krynicy, Instytut Wschodni organizuje specjalne konferencje poświęcone wybranym tematom, z udziałem polityków i ekspertów o uznanej renomie.
• Partnerem przy organizacji Forum w Pradze jest Ano pro Evropu.

 

UCZESTNICY

W Forum wezmą udział eksperci rynku energetycznego, przedstawiciele partii politycznych, reprezentanci ośrodków naukowych i biznesu oraz dziennikarze – w sumie ponad 150 osób, głównie z Europy.

 

PROGRAM

Sesja Otwierająca
   Bezpieczeństwo energetyczne w Europie

• Panele dyskusyjne

  •   Globalizacja i bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej 
  •   Polityka bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej oczami jej sąsiadów
  •   Europejska Polityka Energetyczna do 2020 
  •   Restrukturyzacja, konsolidacja i prywatyzacja – jaka będzie przyszłość energetyki?
  •   Europa Środkowa i Wschodnia jako region tranzytowy
  •   Bezpieczeństwo energetyczne jako priorytet prezydencji UE
  •   Ekonomiczny i społeczny wpływ zmian klimatycznych na rynek energetyczny UE 
  •   Morze Kaspijskie i przyszłość dostaw energii do Europy 
  •   Zrównoważony mix energetyczny

 

PUBLIKACJA

Publikacja podsumowująca ubiegłoroczne Forum Energetyczne (Praga, 23-24 października) - do pobrania tutaj w wersji anglojęzycznej

 

Adres Centrum Konferencyjnego:

Lichtenštejnský palác
U Sovových mlýnů 4,
110 00  Praha 1, Czech Republic

 

Adres hotelu:

Best Western Hotel Kampa
Všehrdova 16,
110 00 Praha 1, Czech Republic