I Forum UE-Partnerstwo Wschodnie (2012)
Tbilisi, Gruzja 22-24 marca 2012 r.,

Giorgi Baramidze wicepremier i minister ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej uznał Partnerstwo Wschodnie za ważny czynnik integracji krajów członkowskich na wielu płaszczyznach, a także ocenił jego dotychczasowe osiągnięcia. Skupił się na postępie w negocjacjach układu stowarzyszeniowego i możliwościach jakie otwierają porozumienia handlowe z UE.

Stwierdził, że Gruzja mocno angażuje się w wielowymiarową współpracę w ramach Partnerstwa, ale uznał, że należałoby skupić się na większej niż dotychczas liczbie konkretnych projektów, zwłaszcza z udziałem EBOR-u. Podkreślił osiągnięcia Gruzji w dziedzinie walki z korupcją, zabezpieczenia granic, służb celnych, przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

Baramidze przytoczył wyniki badań wskazujących na powszechną akceptację Gruzinów, że ich kraj jest pełną demokracją oraz wspominał o ważnych nowelizacjach prawa prowadzących w tym właśnie kierunku, w tym prawa wyborczego, inicjatywach w dziedzinie wzmocnienia władzy sądowniczej i reformach w organach administracyjnych. Poważne sukcesy Gruzja osiągnęła też w swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej oraz w walce z korupcją, w których to dziedzinach kraj znalazł się w światowej czołówce i dzięki temu przyciąga znaczące inwestycje zagraniczne. Gruzja także mocno zmniejszyła deficyt budżetowy (w 2010 6.6%, a w 2011 3.7%) i wprowadziła prawo, które doprowadzi do maksymalnie 3% deficytu w 2014 r. na wzór wymagań z Maastricht.  Systematycznie wzrasta także udział turystyki w strukturze gruzińskiej gospodarki. Według ocen Baramidzego w 2011 roku Gruzję odwiedziło 2,8 miliona turystów – o 38 procent więcej niż w 2010.

Sesja otwierająca: Od lewej: Giorgi Baramidze, Wicepremier Gruzji, Grzegorz Schetyna, Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagwanicznych,i Philip Dimitrov, Ambasador UE w Gruzji.
Fot.Grzegorz Jakubowski/PAP

Wicepremier Gruzji wskazał także na poważne problemy zewnętrzne w stosunkach z Rosją. 20% terytorium Gruzji znajduje się pod jej okupacją, jest zmilitaryzowana i zaanektowana przez Rosję. Baramidze zaapelował podczas o wzmocnienie międzynarodowego nacisku na Federację Rosyjską.

Podczas sesji otwierającej wicepremier Baramidze  zaznaczył, że Gruzini chcą widzieć w Rosji stabilnego, demokratycznego i odpowiedzialnego partnera. – Gruzja stara się zrobić wszystko, by konsekwencje konfliktu gruzińsko-rosyjskiego, w jak najmniejszym stopniu odbijały się na relacjach między naszymi narodami. Dlatego też podjęliśmy decyzję o  jednostronnym zniesieniu wiz dla Rosjan, a priorytety naszej polityki dobrze odzwierciedla hasło: czekamy na rosyjskich turystów, a nie czołgistów.

Baramidze powiedział, że Rosja powinna wypełnić swoje zobowiązania i wycofać swoje wojska z całego terytorium gruzińskiego. – W tej sferze dużą rolę powinna odegrać społeczność międzynarodowa – podkreślił gruziński wicepremier.

Mówiąc o reformach gospodarczych Baramidze podkreślił ich liberalny charakter, co  dostrzegają międzynarodowe Instytucje Finansowe. W światowych rankingach wolności gospodarczej Gruzja zajmuje wysokie miejsca. Jako podstawy sukcesu gospodarczego Gruzji Baramidze wymienił niskie podatki i maksymalną deregulację i ograniczenie biurokracji.

W ocenie Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP Grzegorza Schetyny Partnerstwo to flagowy projekt polskiej polityki zagranicznej i ważny element niedawno zakończonej prezydencji w UE. – Polska wspiera tę inicjatywę, ale to kraje PW same decydują, jak im pomóc. Szczyt Partnerstwa w Warszawie, spotkania w Poznaniu i Sopocie – to wydarzenia, które warto kontynuować.

Jak zaznaczył polski parlamentarzysta Forum w Tbilisi stanowi nowy impuls, jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń szczególnie między państwami, które niedawno przechodziły transformację ustrojową. Partnerstwo Wschodnie według Schetyny to przede wszystkim promocja demokracji, stabilności, liberalizacji handlu i ruchu bezwizowego. Największe wyzwania stojące przed państwami zaangażowanymi w powodzenie PW to zdaniem Schetyny rewolucyjne przemiany w Afryce Północnej, które stale absorbują uwagę polityków UE i partykularne interesy  krajów członkowskich.

Jacek Kotas wiceprezes Fundacji Instytut Studiów Wschodnich podziękował wicepremierowi Baramidze za pomoc w przygotowaniu Forum. Instytut Wschodni od lat daje miejsce na dyskusję i wymianę poglądów i doświadczeń. W ramach swojej misji, w której mieści się przede wszystkim organizowanie Forum Ekonomicznego w Krynicy. Jak podkreślił Kotas, ISW wspiera działania Partnerstwa Wschodniego i wyraził nadzieję na kontynuację Forum w przyszłości.


Odpowiedzią Unii Europejskiej na współczesne wyzwania współpracy międzyregionalnej było powołanie do życia z inicjatywy Polski i Szwecji Partnerstwa Wschodniego, które daje unikatową szansę na zbliżenie wspólnych pozycji i rozwój owocnej współpracy między regionami UE i PW.

Celem Forum Ekonomicznego Unia Europejska – Partnerstwo Wschodnie jest dyskusja na temat roli Unii Europejskiej w regionie, rozwoju wzajemnych partnerskich stosunków polityczno-gospodarczych oraz współpracy naukowo-kulturowej w ramach PW, jak również  omówienie dotychczasowych osiągnięć PW oraz perspektywicznych kierunków współpracy.


XXI Forum Ekonomiczne

Program

 • 22 marca – Przyjazd uczestników
 • 23 marca – Sesja plenarna/ Panele dyskusyjne
 • 24 marca – Wyjazd gości/wycieczka po Tbilisi.

 

I. Otwierająca Sesja Plenarna: Partnerstwo Wschodnie: osiągnięcia i wyzwania.
II. Panele Dyskusyjne:

 • Potencjał Handlowy i Inwestycyjny Krajów Partnerstwa Wschodniego. Bariery,  szanse, przyszłość.
 • Rozwój nowoczesnego systemu kształcenia szansą dla regionu.
 • Liberalizacja reżimu wizowego i dialog kultur w ramach PW.
 • Czy PW może pomóc w rozwiązaniu konfliktów regionalnych?

III. Imprezy towarzyszące

 • Bankiet otwierający
 • Wydarzenia kulturalne (oraz bankiet)

IV. Uczestnicy Forum
Około 120 gości z Krajów Partnerstwa Wschodniego  i Unii Europejskiej:

 • Partnerstwo Wschodnie : ok. 80 gości – przedstawicieli świata polityki, gospodarki i nauki
 • Kraje Unii Europejskiej: ok. 40 gości – przedstawicieli świata polityki, gospodarki i nauki