I Forum Inwestycyjne (2008)
Muszyna, Tarnów 10 września 2008

I FORUM INWESTYCYJNE

FORUM EKONOMICZNEGO

 

Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego zgromadzi wybranych inwestorów z Polski i z Europy Środkowo-Wschodniej, a także przedstawicieli rządów i parlamentów, którzy są odpowiedzialni za przebieg procesów prywatyzacyjnych w Europie Środkowej.

Spotkanie to z jednej strony będzie stanowiło próbę podsumowania efektów transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej, a z drugiej strony powinno dać szanse na przedstawienie założeń polityki prywatyzacyjnej na najbliższe lata.

Szanowni Państwo,

Europa potrzebuje współpracy – wszechstronnej i korzystnej dla wszystkich zainteresowanych, stanowiącej jedyną skuteczną odpowiedź na coraz mocniejszą presję globalnej rywalizacji. Rozwój i stabilizacja w kapitalnej mierze zależą od sytuacji w naszej części Starego Kontynentu – Europie Środkowej i Wschodniej, krajach na różnym etapie integracji z rynkami międzynarodowymi bądź dopiero do takiej kluczowej transformacji aspirujących. 

Jakie efekty przyniosły reformy systemowe? Jakie założenia polityki prywatyzacyjnej na najbliższe lata przyjęły poszczególne kraje? To tylko część pytań, na które odpowiedzi poszukają uczestnicy Forum Inwestycyjnego Tarnów 2008. 

Od kilkunastu lat pierwsza połowa września to najważniejsze spotkanie Wschodu i Zachodu – Forum Ekonomiczne w Krynicy. Tarnowskie Forum Inwestycyjne będzie jego prologiem, niezwykle ważnym ze względu na rangę oraz istotę poruszanych tematów i – w co głęboko wierzę – wpisującym się doskonale w misję „polskiego Davos” – budowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej. 

Serdecznie zapraszam do udziału w Forum Inwestycyjnym Tarnów 2008. 

Ryszard Ścigała, Prezydent Miasta Tarnowa

 

Forum Inwestycyjne 
Forum Ekonomicznego
Tarnów 2008

Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego zgromadzi wybranych inwestorów z Polski i z Europy Środkowo-Wschodniej, a także przedstawicieli rządów i parlamentów, którzy są odpowiedzialni za przebieg procesów prywatyzacyjnych w Europie Środkowej.

Spotkanie to z jednej strony będzie stanowiło próbę podsumowania efektów transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej, a z drugiej strony powinno dać szanse na przedstawienie założeń polityki prywatyzacyjnej na najbliższe lata.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM FORUM
INWESTYCYJNEGO

Debaty toczyć się będą w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (budynek Centrum Nowoczesnych Technologii) w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 8

9:00 – 10:00 Rejestracja gości

10:00 – 10:10 Powitanie Uczestników

Marek Nawara, Marszałek Województwa Małopolskiego
Ryszard Ścigała, Prezydent Miasta Tarnowa
Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego

10:10 – 11:10 Prywatyzacja w Europie Środkowo-Wschodniej – sukces czy porażka? Sesja Otwierająca

Moderator: Danuta Walewska – Komentator, Rzeczpospolita, Polska

Paneliści:

 • Aleksander Grad - Minister, Ministerstwo Skarbu Państwa, Polska
 • Walentyna Semeniuk-Samsonenko – Przewodnicząca, Fundusz Majątku Państwowego, Ukraina
 • Antonio de Almeida – Przewodniczący Rady Nadzorczej, EDP- Energies of Portugal, S.A., Portugalia
 • Jan Krzysztof Bielecki - Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A., Polska
 • Vytautas Nauduzas - Wiceminister, Ministerstwo Gospodarki, Litwa
 • Filip Thon - Prezes RWE w Polsce, RWE, Czechy
 • Andrei Tur - Wiceminister, Ministerstwo Gospodarki, Białoruś

11:10 – 11:25 Przerwa kawowa

11:25 – 12:25 Czy prywatne koncerny paliwowo-energetyczne zapewnią nam bezpieczeństwo energetyczne. Panel Dyskusyjny

Moderator: Dariusz Lubera – Prezes Zarządu, PKE TAURON Polska Energia S.A., Polska

Paneliści:

 • Saparbek Balkibekov - Minister, Ministerstwo Przemysłu, Energetyki i Zasobów Paliwowych, Kirgistan
 • Wojciech Heydel – Prezes Zarządu, PKN ORLEN S.A., Polska
 • Krzysztof Spandowski – Prezes Zarządu, PERN „Przyjaźń” S.A., Polska
 • Michał Szubski - Prezes Zarządu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Polska
 • Krzysztof Żuk - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa, Polska

12:25 – 12:40 Przerwa kawowa

12:40 – 13:40 Jaki jest i jaki będzie środkowoeuropejski sektor finansowy. Panel Dyskusyjny

Moderator: Krzysztof Rybiński – ProfesorPartner, Ernst & Young, Polska

Paneliści:

 • Michał Chyczewski - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa, Polska
 • Piotr Czarnecki – Prezes Zarządu, Raiffeisen Bank Polska S.A., Polska
 • Mariusz Grendowicz – Prezes Zarządu, BRE Bank S.A., Polska
 • Laszlo Gyerko - Wiceprezes, Urząd ds. Prywatyzacji, Rumunia
 • Jerzy Pruski - Prezes Zarządu, PKO Bank Polski, Polska
 • Maciej Stańczuk - Prezes Zarządu, WestLB Bank Polska S.A., Polska

13:40 – 13:55 Przerwa kawowa

13:55 – 14:55 Prywatyzacja w energetyce- czy zapewni środki finansowe na niezbędne inwestycje. Panel Dyskusyjny

Moderator: Stefania Kasprzyk – Prezes Zarządu, PSE – Operator S.A., Polska

Paneliści:

 • Mirosław Bieliński - Prezes Zarządu, ENERGA S.A., Polska
 • Philip Clarke – Prezes Dyrektor ds. Inwestycji w Europie Kontynentalnej, ESB International, Irlandia
 • Lamberto Dai Pra’ – Menadżer ds. Strategii Rozwoju, Slovenské Elektrárne a.s., Słowacja
 • Dariusz Mioduski - Prezes Zarządu, Kulczyk Investment House, Polska
 • Zdzisław Olejczyk - Prezes Zarządu, Fortum Heat Polska Sp. z o.o., Polska
 • Torbjörn Wahlborg - Dyrektor Krajowy, Vattenfall Poland Sp. z o.o., Polska

14:55 – 15:10 Przerwa kawowa

13:55 – 14:55 Kto najlepiej i najszybciej zbuduje nowoczesną infrastrukturę dla funkcjonowania gospodarki. Panel Dyskusyjny

Moderator: Jacek Socha – Wiceprezes Zarządu, Partner, PricewaterhouseCoopers, Polska

Paneliści:

 • Aziz Aalijew - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu, Kirgistan
 • Ludwik Sobolewski – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Polska
 • Emil Wąsacz – Prezes Zarządu, Stalexport Autostrady S.A., Polska
 • Ireneusz Węgłowski - Wiceprezes Zarządu, Orbis S.A., Polska
 • Wojciech Włodarczyk - Prezes Zarządu, Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., Polska

 

Obradom Forum towarzyszyć będzie prezentacja ofert prywatyzacyjnych z poszczególnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Obrady Forum prowadzone będą w formie paneli dyskusyjnych, które będą po sobie następowały.

W Forum, które odbędzie się w dniu 10.09.2008 r. w Tarnowie weźmie udział około 150 gości z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którzy po zakończeniu obrad Forum wezmą udział w obradach Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Honorowy Patronat nad obradami Forum objął Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad.

 

Szanowni Państwo,

Odbywające się w Krynicy już po raz osiemnasty Forum Ekonomiczne to szczególne wydarzenie skupiające: polityków, ekspertów, biznesmenów, przedstawicieli organizacji gospodarczych i pozarządowych, słusznie określane jako „Davos Wschodu”.
W tym roku po raz pierwszy odbędzie się także Forum Inwestycyjne w Tarnowie – spotkanie inwestorów oraz przedstawicieli rządów Europy Środkowo-Wschodniej. Celem I Forum Inwestycyjnego jest dyskusja na temat dotychczasowego przebiegu prywatyzacji w naszym regionie oraz perspektyw, jakie rysują się przed tym procesem w najbliższych latach.
Organizacja Forum ma strategiczne znaczenie dla rządu, w którym mam zaszczyt pełnić funkcję Ministra Skarbu Państwa. W dniu 22 kwietnia 2008 roku Rada Ministrów przyjęła „Program prywatyzacji na lata 2008 – 2011”, który zakłada przekazanie w prywatne ręce 740 spółek Skarbu Państwa działających w kilkunastu sektorach gospodarki.
Mam nadzieję, że odbywające się 10 września 2008 roku w Tarnowie spotkanie pozwoli na wymianę doświadczeń na temat prywatyzacji i wspólne rozważania nad poprawą jakości tego procesu oraz na zapoznanie się z ofertami inwestycyjnymi w naszym regionie.

Z poważaniem,

Aleksander Grad
Minister Skarbu Państwa RP

 

Magdalena Węglowska-Król
Project Manager
Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego
tel. (022) 583-11-00
e-mail: forum.inwestycyjne@isw.org.pl