I Forum Innowacji (2010)
Rzeszów 7 - 8 września 2010

W obradach I Forum Innowacji , które odbyło się w dniach 7-8 września 2010 roku w Rzeszowie wzięło udział ponad 130 gości. Rzeszowskie spotkanie było wydarzeniem towarzyszącym XX Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju. Podczas dwudniowych debat przeprowadzono sześć dyskusji panelowych obejmujących szerokie spektrum tematów w obszarze nowych produktów i technologii w przemyśle lotniczym i kosmicznym; innowacji w energetyce; wspierania i promowania innowacji w Polsce. Rzeszowskie Forum zgromadziło przedstawicieli rządu, agencji rządowych, reprezentantów świata  polskiego i zagranicznego biznesu, oraz  naukowców. 

 

Forum Innowacji otworzył Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski . Tadeusz Ferenc, Prezydent miasta Rzeszowa, który w swoim wystąpieniu przedstawił Rzeszów, jego perspektywy rozwoju, potencjał związany z Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym zlokalizowanym na terenach wokół lotniska Rzeszów-Jasionka, które w zamierzeniach władz mają ściągnąć na Podkarpacie wielkie inwestycje. Jan Bury, poseł na Sejm RP, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu powiedział, że Forum w Krynicy- Zdroju to takie polskie Davos, a także wyraził nadzieje, że Forum Innowacji, odbywające się w Rzeszowie, organizowane będzie co roku, i także dorobi się swojej marki.

Gościem Specjalnym Forum i uczestnikiem panelu „W poszukiwaniu nowych atutów gospodarczych w Europie Środkowo Wschodniej” był Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak , który stwierdził, że dziś nowoczesne rozwiązania mogą być ulokowane w dowolnym miejscu na świecie.  – Wiele zależy od przebojowości ludzi i otoczenia. Bardzo ważne znaczenie ma klimat, elementy, które tworzą dobrą kulturę, żeby ludzie mieli możliwość wymyślania zaskakujących nowoczesnych rozwiązań – mówił wicepremier w Rzeszowie. 

 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Mariusz Swora powiedział podczas Sesji otwierającej Forum Innowacji – „Bezpieczeństwo energetyczne a Innowacyjność”, że przygotowywana jest specustawa regulująca wdrożenie w Polsce inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Prezes URE sprecyzował, że tworzone przez podległą mu instytucję rozwiązania będą dotyczyć także gazu ziemnego oraz wodociągów.
Prezes URE podkreślił, że przygotowywana specustawa ma otwierać polską energetykę na mikrogeneracje – chcemy, żeby każdy odbiorca, oprócz tego, że jest odbiorcą, mógł za wynagrodzenie oddawać energię do sieci, która jest wytwarzana przez urządzenia do tego służące np. baterie słoneczne – powiedział.
- Innowacyjna koncepcja inteligentnych sieci zmieni ich „DNA” poprzez połączenie z nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu komunikacji elektronicznej, prowadząc do większej efektywności, konkurencji oraz bezpieczeństwa dostaw -  podsumował Swora.

Hanna Trojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, przedstawiła koncepcję funkcjonowania Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz kwestię udziału polskich przedsiębiorstw w projekcie budowy pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. W jej opinii w tym projekcie powinny brać udział polskie firmy i polska nauka, a władze publiczne już w tej chwili robią wszystko, aby ten udział był jak najszerszy.

Wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Marek Łyżwa poinformował podczas dyskusji „W poszukiwaniu nowych atutów gospodarczych w Europie Środkowo Wschodniej”, że PAIiZ sfinalizowała 29 projektów na sumę 380 milionów euro, co przełożyło się na powstanie około 6 tysięcy miejsc pracy.
Wiceprezes PAIiZ podał, że najwięcej inwestycji pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, na drugim miejscu jest Wielka Brytania, na trzecim miejscu Niemcy. Łyżwa podkreślił, że liczy na większą aktywność państw wschodzących – Indii i Chin.
Łyżwa zwrócił uwagę, że coraz więcej inwestycji zagranicznych ma charakter usługowy, do Polski przenoszone są centra finansowe i marketingowe.
W opinii  Wiceprezesa PAIiZ w najbliższej przyszłości konkurencyjność Polski będzie się opierać na doskonale wykwalifikowanej kadrze pracowniczej. Według niego wraz ze wzrostem płacy i rosnącą siłą polskiej złotówki, Polska straci swoją konkurencyjność opartą na kosztach.

Nagrody Forum Innowacji

Drugiego Dnia Forum wręczono nagrody „Business Innovation Award“. Laureatami nagród zostały Rafineria Lotos SA i Politechnika Poznańska.
Nagroda główna dla najbardziej innowacyjnej firmy 2009 roku została przyznana Rafinerii Lotos SA – za realizację Programu 10+ – pod względem skali i wartości jednego z największych przedsięwzięć realizowanych w polskiej gospodarce. Wyróżnienie dla instytucji przyznano Politechnice Poznańskiej za  projekt „Sieci Gospodarcze Wielkopolski”, który wspiera innowacyjną gospodarkę poprzez przekazywanie oraz adaptację wiedzy o nowych technologiach i produktach.
W imieniu Grupy Lotos nagrodę – statuetkę oraz dyplom – odebrał Zbigniew Paszkowicz, Dyrektor ds. Rozwoju Rafinerii .
W imieniu Politechniki Poznańskiej dyplom odebrała Prodziekan, dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka.

Panele Dyskusyjne podczas Forum i ich uczestnicy

Sesja otwierająca Forum Innowacji zatytułowana „Bezpieczeństwo energetyczne a Innowacyjność” była moderowana przez p. Mariusza Sworę, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
W panelu udział wzięli: Hanna Trojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, dr Filip Elżanowski, Pełnomocnik Zarządu w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Jarosław Wajer, Dyrektor w Dziale Doradztwa Biznesowego Ernst & Young oraz Robert Świerzyński, Wiceprezes Energa Operator S.A.

Nowym produktom i technologiom został poświęcony drugi panel rzeszowskiego spotkania: „Nowe produkty i technologie w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Konsekwencje dla gospodarki” moderowany przez Andrzeja Czarneckiego, Rzecznika Prasowego w WSK PZL Rzeszów S.A.
W dyskusji uczestniczyli Thomas Reynaert, Prezes United Technologies International Operations Europe z Belgii, Bartosz Buszke, Prezes Zarządu WASAT S.A., Marek Bujny, Wiceprezes Zarządu Ultratech Sp. z o.o., Andrzej Rybka, Dyrektor Stowarzyszenie Dolina Lotnicza, Prof. dr hab. inż. Romana Śliwa, Profesor na Politechnice Rzeszowskiej oraz Mirosław Karapyta, Wojewoda Rzeszowski.

Kolejna dyskusja panelowa koncentrowała się wokół zagadnień związanych z technologiami komunikacyjnymi i informatycznymi. Moderatorem panelu pt.: „Czy w Europie Środkowo Wschodniej powstanie nowoczesny sektor technologii komunikacyjnych i informatycznych” był Adam Jadczak, Redaktor tygodnika Computerworld.
W dyskusji głos zabrali: Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Rzeszowskiej, Paweł Ciesielski, Pełnomocnik Zarządu ds. Inwestycji w Asseco Poland S.A., Witold Staniszkis, Prezes Rodan Systems S.A. oraz Rafał Bator, Partner i Szef Zespołu Enterprise Venture Fund w Enterprise Investors

Ostatni panel pierwszego dnia Forum Innowacji to „Innowacje jako klucz do rozwoju”. Jego moderatorem był Prof. Bogusław Smólski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
W dyskusji tej udział wzięli: dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP, Guriqbal Singh Jaiya, Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw World Intellectual Property Organisation (Światowej Organizacji Własności Intelektualnej), Prof. Tadeusz Baczko, Koordynator Sieci Naukowej MSN w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, Juliusz Engelhardt, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Piotr Kluz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Drugi dzień Forum Innowacji Forum Ekonomicznego rozpoczął panel zatytułowany ”W poszukiwaniu nowych atutów gospodarczych w Europie Środkowo Wschodniej”, którego moderatorem był Prof. Tadeusz Markowski z Politechniki Rzeszowskiej.
Gościem Specjalnym tej części Forum był Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki.
W dyskusji  uczestniczyli również: Marek Łyżwa, Wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Sebastian Grabowski, Dyrektor w Orange Lab, Ing. Günter Schlagowski, właściciel firmy NestWaerme, a jednocześnie Prezes Polskiego Towarzystwa Budownictwa Pasywnego

Ostatnim panelem Forum Innowacji Forum Ekonomicznego w Rzeszowie był panel pt.: „Na ile zamówienia publiczne kreują rozwój innowacyjności?”. Jego moderatorem był Zbigniew Rynasiewicz, Poseł na Sejm RP, Szef Komisji Infrastruktury
W dyskusji dotyczącej zamówień publicznych udział wzięli: Jacek Sadowy, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dr Henryk Nowicki, Starszy Wykładowca na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Krzysztof Witoń, Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowej Telekomunikacji Polskiej S.A.

Forum Innowacji Forum Ekonomicznego to organizowane po raz pierwszy wydarzenie towarzyszące Forum Ekonomicznemu. Intencją organizatorów jest powołanie inicjatywy, która zgromadzi wokół siebie wybranych przedsiębiorców z Polski i z Europy Środkowo-Wschodniej, przedstawicieli rządów i parlamentów, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie i promocję procesów rozwoju technologii i innowacji w Europie Środkowej. Spotkanie to z jednej strony będzie stanowiło próbę podsumowania dotychczasowych działań służących zarządzaniu procesem innowacji w wymiarze globalnym, a z drugiej strony pokaże szanse rozwoju i aktywności poszczególnych regionów, firm i jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania innowacji i budowania wzrostu gospodarczego.

 

Główny organizator:

Instytut Studiów Wschodnich

 

Współorganizator wspierający:

Miasto Rzeszów

 

Patron  Medialny: