Raport

 

 

 

Strategiczne partnerstwo USA-UE:

Kształtowanie wspólnych działań

Waszyngton, 9 – 10 grudnia 2009