I Forum Europa-Ukraina (2007)
Wrocław 23 - 24 lutego 2007

 


Sesja Plenarna "Ukraina w integrującej się Europie"

Forum Ekonomiczne Europa – Ukraina jest organizowane przez Instytut Wschodni i jest częścią agendy Forum Ekonomicznego, które rokrocznie odbywa się w Krynicy. Pogłębiając debaty, jakie poruszane są na Forum w Krynicy, Instytut Wschodni organizuje specjalne konferencje poświęcone wybranym tematom, z udziałem polityków i ekspertów o uznanej renomie.

"Na Forum Ekonomicznym Europa – Ukraina we Wrocławiu dochodzi do największego spotkania polityków ukraińskich z politykami europejskimi po pomarańczowej rewolucji. Znaczenie tej rewolucji dotarło do świadomości europejskich elit politycznych, ale potem „pomarańczowi” politycy przynieśli zawód, nie umiejąc powołać skutecznego wspólnego rządu, i podważyli tym zaufanie do siebie samych. Do Wrocławia przyjechało wielu polityków z Ukrainy i Unii Europejskiej, między innymi 40 wysokiej rangi parlamentarzystów z obu stron, w tym wielu polityków „niebieskiej” Ukrainy Janukowycza. To właśnie tych ostatnich trzeba przede wszystkim wciągnąć do dialogu europejskiego” – mówi Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

„Właśnie teraz takie spotkanie i taki dialog są potrzebne. Od pomarańczowej rewolucji upłynęła cała epoka gwałtownych sporów w obozie „pomarańczowych”, które doprowadziły do przejęcia władzy przez obóz „niebieskich” Wiktora Janukowycza. Od deklaracji pronatowskich i proeuropejskich rząd Ukrainy przeszedł do deklaracji antynatowskich i większej powściągliwości w deklaracjach proeuropejskich” – dodaje Zygmunt Berdychowski.


Debata "Ukraina polityczna 2006. Dwa lata po Pomarańczowej Rewolucji"

Jaki jest polityczny krajobraz Ukrainy? Główni gracze, interesy, wzajemne relacje. Pozytywne i negatywne rezultaty reformy politycznej. Ukraina i jednocząca się Europa w dobie cywilizacyjnych, politycznych i społeczno-kulturalnych procesów transformacyjnych. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne leżące u podstaw eurointegracyjnej strategii Ukrainy. Możliwość członkostwa i stowarzyszenie z UE a przejęcie statusu „sąsiada UE”. Ukraina między NATO i Rosją: poszukiwanie optymalnego modelu bezpieczeństwa regionalnego. Analiza przebiegu transformacji na Ukrainie, systemowych reform rynkowych, zmian instytucjonalnych. Rola Ukrainy w zapewnieniu stabilności w regionie. Wpływ aktualnej sytuacji na rozwój gospodarczy, społeczny i polityczny Ukrainy. Na jakich zasadach i za pomocą jakich instrumentów jest możliwe budowanie społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie? Wpływ standardów i wartości europejskich na kształtowanie się demokracji, efektywności systemu władzy, społeczeństwa obywatelskiego. Tym oraz innym zagadnieniom poświęcone było Forum Europa-Ukraina. 

Program
Szczegółówy program – plik do pobrania

Sesja Plenarna
• Ukraina w integrującej się Europie

Debaty
• Ukraina polityczna 2006. Dwa lata po Pomarańczowej Rewolucji 
• NATO i Ukraina. Współczesne i przyszłe scenariusze 
• Stan i perspektywy rozwoju demokracji na Ukrainie. Demokratyzacja jako droga do 
   Europy
• Instrumenty integracji Unii Europejskiej wobec Ukrainy
• Unia Europejska i Ukraina: pomiędzy solidarnością a grą interesów
• Czy Ukraina jest częścią Europy? Pomiędzy historią, współczesnością i przyszłością
• Ukraińskie reformy gospodarcze. Stan i cele strategiczne
• Gospodarka ukraińska – partner czy obciążenie dla Unii Europejskiej
• Ukraina w europejskim systemie bezpieczeństwa energetycznego

Transmisję obrad zapewnił EXATEL – Partner Forum Ekonomicznego
  

Partner

Kontakt
forum@isw.org.pl
tel.: 022 583 11 00
fax: 022 583 11 50