I Forum Energetyczne (2006)
Praga, Czechy 23 - 24 października 2006

 

 


 

 

Organizator: Partner:

 

 

 

Stary Kontynent może sobie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, jednak kosztem dużego wysiłku i sporych wydatków. W regionie Morza Bałtyckiego oraz Europy Środkowo-Wschodniej funkcjonują trzy systemy przesyłu energii, które mają jednak ograniczone możliwości integracji oraz przesyłu transgranicznego. UE postuluje rozdzielenie przesyłu, dystrybucji oraz produkcji energii elektrycznej. Wreszcie dywersifikacja kierunków oraz bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego to jeden z priorytetów polityki energetycznej krajów importujących ten surowiec.

Tym oraz innym zagadnieniom było poświęcone Forum Energetyczne. To część agendy Forum Ekonomicznego w Krynicy. Pogłębiając debaty, jakie poruszane są na Forum w Krynicy, Instytut organizuje specjalne konferencje poświęcone wybranym tematom, z udziałem polityków i ekspertów o uznanej renomie. Forum Energetyczne było realizowane wspólnie z Radiem Wolna Europa i odbyło się w Pradze w gmachu rozgłośni.

Obrady Forum otworzył Premier Czech, Mirek Topolanek, który odniósł się do kwestii zależności energetycznej od Rosji. Jego zdaniem „Rosja poprzez kontrolowanie złóż ropy i gazu oraz próby przejęcia kontroli nad siecią ich dystrybucji używa energii jako politycznego narzędzia dla osiągnięcia własnych celów geopolitycznych”.

W swoim wystąpieniu Premier Czech ponaglał państwa Unii Europejskiej do pilnego znalezienia alternatywnych dostaw energii: „presja ze strony Rosji wywołuje wiele obaw, dlatego właśnie UE nie powinna zaprzestawać korzystania i poszukiwania z różnorodnych dróg dostaw i pozyskania energii. Zaprzestanie takich poszukiwań byłoby wielkim błędem. Błędem, który zdarza się raz na stulecie ale ma fatalne skutki”.

Topolanek skrytykował kontrowersyjny plan przeprowadzenia gazociągu dnem morza bałtyckiego, by połączyć Niemcy oraz Rosję, określając go mianem większego ryzyka niż korzyści. Mówił również o przewidywanym wskrzeszeniu idei korzystania z energii nuklearnej w Europie – jako swego rodzaju alternatywy. „Myślę, że technologie nuklearne są przyszłością Europy – byłem w Finlandii, kiedy zdecydowano się tam wybudować nowy reaktor – to była dobra decyzja i zarówno wpłynęła na zmniejszenie zależności energetycznej jak i na podniesienie zasobów energii w tym kraju” – powiedział Premier Czech.

Przebieg obrad Forum Energetycznego w Pradze potwierdził tezę, że bezpieczeństwo dostaw energii i surowców energetycznych stanowi w dzisiejszej polityce europejskiej jedną z kluczowych kwestii. Decyzje, które w tym zakresie powinna podejmować UE, muszą uwzględniać interes wszystkich członków, w tym również i tych nowoprzyjętych w czerwcu 2004 r. Podstawą polityki UE w tym zakresie powinna być tak dobitnie akcentowana przez nowych członków zasada pełnej solidarności i lojalności wszystkich członków UE w kontaktach z Rosją” – mówi Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Zdaniem Przewodniczącego Rady Programowej „Brak realnej alternatywy w krótkim okresie w zakresie dywersyfikacji dróg dostaw i dostawców energii oraz surowców energetycznych, w żadnym wypadku nie może być wykorzystany przez Rosję jako oręż polityczny, jako że zarówno dla Rosji jak i UE przyniosłoby to fatalne konsekwencje”.

 

Poniedziałek, 23 października 2006

    Otwarcie konferencji:
    Mirek Topolanek, Premier Czech
    

Seminaria:

 • Energia jako czynnik stabilizacji i bezpieczeństwa
 • Kryzys irański. Różne punkty widzenia  (Rosa/Chiny/Azerbejdżan/USA/EU)
 • Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej
 • Wojna gazowa w Europie a Azja Centralna
 • Kwestie bezpieczeństwa dostaw energii w regionie morza Bałtyckiego

 Wydarzenie: 

Potentaci paliwowi z "Listy najbogatszych Europy Środkowej i Wschodniej", prezentacja tygodnika Wprost

 

Wtorek, 24 października 2006

Seminaria:

energetycznego kraju

 • Jak strategie biznesowe firm wpisują się w politykę bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo energetyczne w Europie
 • Alternatywne drogi dostaw gazu i ropy dla Europy: biznes czy polityka? 
 • Szansa czy zagrożenie? 
 • Prawa człowieka i energia

Wydarzenie: 

Prezentacja filmu dokumentalnego "The Pipeline next door", reż. Nino Kirtadze

Transmisję obrad zapewnił EXATEL – Partner Forum Ekonomicznego

 

UCZESTNICY

W Forum Energetycznym uczestniczyli goście z 21 krajów (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Francja, Gruzja, Iran, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).

Obrady Forum otworzył Premier Czech, Mirek Topolanek. Wśród polityków znaleźli się także m.in.:

 • Audronius Ažubalis, Wiceprzewodniczący Komitetu Spraw Zagranicznych Parlamentu Litwy
 • Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Oleh Dutkin, Szef Sekretariatu Komisji Energetycznej Parlamentu Ukrainy
 • Vladimir Dlouhy, Goldman Sachs Europe, b. Minister Gospodarki Czech
 • Irakli Ghvaladze, Wiceminister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Gruzji
 • Edit Herczog, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Anicetas Ignotas, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki Litwy
 • Tamaz Khidesheli, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Parlamentu Gruzji
 • Maros Kondrot, Przewodniczący Komitetu Gospodarki Parlamentu Słowacji
 • Sergiej Krylov, niezależny ekspert, b. Wiceminister Spraw Zagranicznych Rosji
 • Janos Latorcai, Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Parlamentu Węgier
 • Vaira Paegle, Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Łotewskiego
 • György Podolak, Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Parlamentu Węgier
 • Laszlo Puch, Przewodniczący Komisji Gospodarki Parlamentu Węgierskiego
 • Diana Stefanova, Szef Departamentu Europejskiej Integracji Energetycznej, Ministerstwo Gospodarki Bułgarii
 • Ciril Svoboda, b. Minister Spraw Zagranicznych Czech
 • Dušan Vojtech, Sekretarz Generalny w Ministerstwie Gospodarki Słowacji
 • Paweł Zalewski, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP
 • Kilkunastu parlamentarzystów krajowych, m.in.: Magdalena Vasaryova (Słowacja), Istvan Jozsa (Węgry), Edvard Outrata (Czechy)

Wśród ekspertów obecni byli m.in.:

• Flynt Leverett, doradzał Condoleezzie Rice w sprawach Egiptu, Izraela, Arabii Saudyjskiej i Syrii. Uważany jest za jednego z bardziej wpływowych twórców polityki Georga W. Busha w stosunku do sporu izraelsko-palestyńskiego. Dyrektor Programu Energetycznego w Fundacji Nowa Ameryka w Waszyngtonie.

• Edward Chow, jeden z najbardziej znanych niezależnych konsultantów ds. energii na świecie. Doradzając rządowi Stanów Zjednoczonych, licznym korporacjom międzynarodowym i krajom z całego świata specjalizuje się w inwestycjach w sektorze energetycznym w państwach rozwijających się. Członek Narodowego Komitetu ds. Stosunków Amerykańsko-Chińskich. 

• Matthew Boland, Rzecznik Prasowy Przedstawicielstwa Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) z siedzibą w Wiedniu (agenda ONZ ds. pokojowego wykorzystania energii jądrowej).

• Christopher Walker, Dyrektor ds. Badań w Freedom House, jednej z najstarszych i największych amerykańskich organizacji pozarządowych wspierających poszanowanie demokracji i praw człowieka na całym świecie.

• Mychailo Gonczar, Wiceprezes Ukrtransnafta, Ukraina.

• Keith Smith, b. Ambasador Stanów Zjednoczonych na Litwie, chargé d'affaires na Węgrzech w Norwegii i Estonii. Wieloletni Dyrektor amerykańskiego Instytutu dla Służby Zagranicznej. Pracownik naukowy prestiżowego Centrum Stosunków Międzynarodowych i Strategicznych w Waszyngtonie (Center for Strategic and International Studiem) gdzie wraz ze Zbigniewem Brzezińskim prowadzi Forum Naukowe oraz współpracuje z Programem Energetycznym.

• Steve Pifer, b. Ambasador Stanów Zjednoczonych na Ukrainie, b. doradca Dyrektora Rady Bezpieczeństwa Narodowego ds. Rosji, Ukrainy i Eurazji. Absolwent i wykładowca Stanford University. Współpracuje z Centrum Stosunków Międzynarodowych i Strategicznych w Waszyngtonie przy Programie Rosja i Eurazja.

• Chris Cragg, dziennikarz z ponad dwudziestoletnim stażem. Były redaktor FT Energy World, FT Energy Economist i FT International Gas Report. Współpracownik Oxfordzkiego Instytutu Studiów Energetycznych. Popularny w Wielkiej Brytanii komentator kwestii energetycznych.

• Julian Lee, ekspert brytyjskiego Centrum Globalnych Studiów Energetycznych (Centre for Global Energy Studiem). Jego główny obszar zainteresowań obejmuje Rosję, Azję Centralną i Zachodną Afrykę. Zastępca Redaktora Naczelnego Global Oil Report.

• John Robert, specjalista ds. energii w brytyjskim Platts, który dostarcza profesjonalne informacje o światowym rynku energetycznym dla klientów z całego świata. Platts jest częścią The McGraw-Hill Companies.

• Walter Posch, pracownik naukowy Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem (Institute for Security Studies) w Paryżu. Wykładał kwestie związane z fundamentalizmem islamskim i ekstremizmem. Ekspert w sprawach Turcji, Iranu, Iraku oraz Afganistanu na Akademii Obrony Narodowej (LVAK) w Wiedniu.

• Liviu Muresan, Prezes Fundacji Eurisc. B. doradca Premiera Rumuni oraz rządu rumuńskiego (kwestie bezpieczeństwa narodowego oraz integracji euroatlantyckiej). Partner w projekcie World Institute for Disaster Risk Management, w Waszyngtonie.

• Jelena Telegina, Członek Zarządu, Stowarzyszenie Rosyjskich Eksporterów Ropy Naftowej, Institute of Energy and Politics, b. Minister Paliw i Energii, Rosja.

• Tashchev Dmitri, Doradca Prezesa, Association of European Business In Russia, b. Wiceprezes BP Moskwa, Rosja.

• Jiři Pehe, Dyrektor filii New York University w Pradze. Analityk polityczny, autor setek publikacji i artykułów o tematyce związanej z rozwojem ekonomicznym Europy Wschodniej w prasie amerykańskiej, niemieckiej i czeskiej. Doradca w gabinecie prezydenta Czech Václava Havela. B. Dyrektor Departamentu Analiz i Badań w Open Media Research Institute w Pradze.

• Jan Leijonhielm, Dyrektor w Szwedzkiej Agencji Badań nad Obronnością (FOI), Menedżer Senior Intelligence Courses na FHS. Autor szeregu publikacji w zakresie rosyjskiej ekonomii, obronności, rosyjskiego systemu obrony, surowców strategicznych i terroryzmu. Wykłada na uniwersytetach w Sztokholmie, Uppsala i Lund. Członek Szwedzkiej Akademii Nauk o Wojskowości.

• Harro Pitkänen, Wiceprezes i Dyrektor Obszaru Europy i Euroazji w Nordic Investment Bank (NIB, multilateralna instytucja, która finansuje prywatne oraz publiczne projekty mające wpływ na rozwój krajów członkowskich, jak Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Szwecja i Norwegia).

• Artoush Mktrchyan, Dyrektor Kaukaskiego Centrum Na Rzecz Nietradycyjnych Metod Rozwiązywania Konfliktów (CCPNTCRM).

• Michaił Winogradow, Ekspert, Naczelnik Departamentu Analitycznego, Naczelnik Departamentu Doradztwa Politycznego Centrum Technologii Komunikacyjnych „Propaganda”, b. Ekspert Wydziału Analitycznego Akcyjnego Banku Komercyjnego „AwtoWAZbank-Moskwa”, b. Prezes Urzędu Informacyjno-Analitycznego Centrum Koniunktury Politycznej Rosji.

• Igor Prokofiew, Zastępca Dyrektora Rosyjskiego Instytutu Badań Strategicznych. Wcześniej pracował w Ogólnorosyjskim Instytucie Surowców Mineralnych im. N. M. Fedorowskiego oraz w Instytucie Naukowo-Badawczym Problemów Kompleksowych przy Komitecie Państwowym do spraw Nauki i Technologii.

• Andrianow Walerij, Redaktor naczelny „Neft Rossii”, doktor nauk politycznych.

• Andriej Mieszczerin, Redaktor naczelny „Neftegazowaja wertikal”. Ponad 12 lat zawodowo zajmuje się analityką w sferze biznesu naftowego i gazowego.

• Igor Tomberg, pracownik naukowy Centrum Badań Energetycznych Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych (IMEMO) Rosyjskiej Akademii Nauk. Główne zainteresowania naukowe – problemy światowego rynku gazu; stosunki gazowe Rosja – UE; nowe aspekty tworzenia wspólnego rynku gazu krajów WNP (zwłaszcza w stosunku do krajów Azji Centralnej). Będąc z wykształcenia specjalistą do spraw Chin zajmuje się problemami energetyki Chin oraz relacjami pomiędzy Rosją a Chinami w dziedzinie Kompleksu Paliwowo – Energetycznego.

• Władimir Wołoszyn, prof., Dyrektor Centrum Polityki Przemysłowej Instytutu Gospodarki Rosyjskiej Akademii Nauk. Zajmuje się problemami rozwoju Kompleksu Paliwowo-Energetycznego Rosji oraz współpracy międzynarodowej w tej sferze.

• Nicola Pedde, Dyrektor, Globe Research, Włochy.

• Rasim Ramazanov, Dyrektor, "SIGMA", Research Centre for Development and  International Collaboration, Azerbejdżan.