Fake news to oksymoron!/Fake News is an Oxymoron!
Walka z reklamami, walka z wiatrakami?/Fighting With Advertisements - Tilting With Windmills?
Zdrowie a rozwój gospodarczy/Health and Economic Development
Silver Generation. Srebrne pokolenie potencjałem srebrnej gospodarki/Silver Generation as the Potential of a Silver Economy
Bezpieczeństwo w Europie na wschodnim pograniczu UE i NATO/Security in Europe in the Eastern European Border Areas of the EU and NATO
Czego potrzeba samorządom - wizjonerów czy urzędników?/What do Local Governments Need - Visionaries or Officials?
Gala samorządowa
Jak inwestować w fintech, by gospodarka odnosiła z tego korzyści/How to Invest in a FinTech Business so that It Is Beneficial for the Economy?
Piłka nożna - biznes warty gry?/Football - Business Worthy Game?
Dawid i Goliat: Jak korporacje współpracują ze startupami w Polsce?/When David meets Goliath: How Corporates are Working with Startups in Poland?
Debata Polityczna. Nowoczesny GPS: Gospodarka. Praworządność. Samorząd/Political Debate: Economy. The Rule of Law. Regional Government
Jak naprawić UE?/How to Fix the EU?
Pracodawca – kluczowy partner w kształceniu zawodowym/The Employer – a Key Partner in Professional Skills Development
Wspólnota podzielona: quo vadis, Europo?/The Union Divided: Quo Vadis, Europe?
Miliard euro wsparcia dla EBI dla polskiej energetyki i nauki
E-zdrowie – projekty na poziomie centralnym, platformy regionalne, rejestry medyczne, wykorzystanie danych medycznych dla dobra pacjenta i systemu
Kobiety w zarządach największych firm w Polsce - jak może ich być więcej?/Women in Top Management at Poland's Biggest Companies – How Can We Increase Their Numbers?
Noblistka Swietłana Aleksijewicz laureatką Nagrody Nowa Kultura-Nowej Europy
"Wędrujący Świat" - spotkanie z autorem książki, prof. Grzegorzem W. Kołodką
„Naród start-upów. Historia cudu gospodarczego Izraela” - prezentacja książki Saula Singera
Nagrody XXVII Forum Ekonomicznego
Wystawa Solidarność Walcząca/Fighting Solidarity
Beata Szydło: Jak odnieść sukces w biznesie? Polskie czempiony/How to Succeed in Business? The Polish Champions
Inwestycje w Polsce - bieg z przeszkodami/Investments in Poland - Steeplechase
Ekspansja zagraniczna polskich firm. Co robić aby pomóc im w zdobywaniu nowych rynków/Global Expansion of Polish Enterprises. What to Do in Order to Help Them Capture New Markets
Raport Polskie Startupy 2017/Polish Startups Report 2017
Państwo i samorząd – kierunki rozwoju/State and local government - directions of development
Transparentność, e-identity, e-voting - czy Twój biznes/samorząd może czerpać korzyści z rewolucji blockchain?/Transparency, e-Identity, e-Voting - Can Your Business/Government Benefit From Blockchain Revolution?
Narodowy program Rzeczypospolitej Polskiej - POLSKA 3.0/National Program Poland 3.0
Plan odbudowy wzrostu w Unii Europejskiej/Growth Recovery Plan for Europe
Trójmorze: współpraca 12 państw w regionie/Three Seas Initiative - Cooperation of 12 States in the Region
Forum Ochrony Zdrowia 2010-2016 – sesja inauguracyjna/Healtcare Forum 2010-2016: Influence on Changes in Healtcare
Między zaangażowaniem, a delegowaniem odpowiedzialności/Beetween Engagement and Delegation of Rensponsobility
Sztuczna inteligencja (AI) - szansa i wyzwanie dla firm w Polsce/Artificial Intelligence (AI) - Opportunities and Challenges for Polish Companies
Niedokończona integracja, a aspiracje krajów europejskich - sesja plenarna z udziałem prezydentów: Polski, Gruzji i Macedonii
Andrzej Duda przyjechał do Krynicy