Huby transportowe czy rezerwaty turystyczne? Czyli o przyszłości dróg wodnych w Europie

W programie IV Forum Przemysłowego przewidziano podjęcie tematu odbudowy infrastruktury rzecznej i jej potencjału transportowego.

Wraz z rozwojem transportu lądowego i powietrznego, rzeki jako szlaki komunikacyjne zaczęły tracić na znaczeniu, choć pełniły niegdyś istotne funkcje gospodarcze, transportowe i kulturotwórcze. UE, m.in. poprzez program Najady II, stara się wspierać konkurencyjność tego typu transportu w Europie.

 

 

W Polsce, po wielu dekadach marazmu i bezczynności, w ostatnich latach również obserwujemy coraz silniejszy zwrot ku rzekom i próbie wykorzystania ich potencjału gospodarczego. Potrzeby inwestycyjne w tym zakresie są ogromne. Nie brakuje jednak opinii, że te wysiłki skazane są, ze względu choćby na wysokie koszty budowy, czy odbudowy infrastruktury rzecznej, na niepowodzenie, a rzeki pozostaną głównie atrakcją turystyczno-krajoznawczą. Czy tak musi być?