GOP – gospodarka o obiegu zamkniętym

Stale rosnąca liczba ludności, wzrost konsumpcjonizmu i kończące się zasoby nieodnawialne  niosą ze sobą szereg wyzwań o charakterze globalnym. Problemy środowiska związane z rosnącą liczbą odpadów potrzebują odpowiedzi w postaci zmian postaw gospodarczych.

4 września, podczas panelu dyskusyjnego „Gospodarka o obiegu zamkniętym – rola biznesu w kształtowaniu zachowań konsumentów“ dyskutanci omawiali zastosowanie modelu GOZ w przedsiębiorstwach i na przykładzie polskich konsumentów. Uczestnicy debaty: Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID, Michał Kubicki, Urzędnik ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym Komisji Europejskiej, Kazimierz Rajczyk, Dyrektor Zarządzający Sektorem ING Banku Śląskiego S.A., Magdalena Kachniewska, Profesor Szkoły Głównej Handlowej, Marek Kopyto, Country Manager Unilever Polska, Katarzyna Dulko–Gaszyna, Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju Ikea Retail  jednogłośnie opowiedzieli się za koniecznością wprowadzenia nowych modeli biznesowych polegających na gospodarowaniu odpadami.

GOZ to nie tylko recykling – to gospodarka, w której odpad jest surowcem – postulowała Maria Andrzejewska.

Kazimierz Rajczyk stwierdził, że gospodarka zamkniętego obiegu nie może być traktowana jako potencjalny biznes, który z założenia nastawiony jest na minimalizację nakładów i maksymalizację efektów, ponieważ doprowadziłoby to do oczekiwania od konsumentów produkowania określonej liczby odpadów.

Jaka zatem jest rola biznesu w kształtowaniu zachowań konsumentów?

Według Profesor Magdaleny Kachniewskiej dzisiejsze społeczeństwo należy edukować w zakresie GOZ, zaczynając od grup elitarnych, wykształconych, których poziom edukacji pozwala na świadome podejmowanie decyzji konsumenckich. Z kolei Katarzyna Dulko–Gaszyna uważa, że najlepsze byłyby praktyczne rozwiązania narzucone przez przedsiębiorców – np. zwrot zużytych przedmiotów w konkretnie wyznaczone przez producenta miejsce.  Marek Kopytko z Unilever zaznaczył, że jednym z kluczowych elementów w procesie edukacji konsumentów jest lokalne działanie w obrębie fabryk i punktów produkcyjnych bezpośrednio trafiające do grupy docelowej.

GOZ to ogromna szansa na rozwój biznesu odpowiedzialnego, w którym na wielu płaszczyznach przeplatają się nauka, finanse i biznes. Według ekspertów jako społeczeństwo jesteśmy na niego gotowi. Czy jednak polskie i europejskie prawo również?