Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – gościem IV Forum Przemysłowego w Karpaczu

Prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, weźmie udział w debacie na temat Technologie cyfrowe – szansa czy zagrożenie dla rynku pracy, która znajduje się w programie IV Forum Przemysłowego w Karpaczu (12-13 grudnia).

W ubiegłym tygodniu prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. Gertruda Uścińska, wzięła udział w Światowym Forum Zabezpieczenia Społecznego zorganizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ISSA). Organizacja zrzesza 350 narodowych instytucji zabezpieczenia społecznego z ponad 150 państw, a jej celem jest promowanie najwyższych standardów administracyjnych w tym obszarze.

Podczas szczytu prof. Uścińska została ponownie wybrana na trzyletnią kadencję członka Biura ISSA, czyli zarządu złożonego z prezydenta, skarbnika, sekretarza generalnego oraz wybranych przedstawicieli instytucji członkowskich poszczególnych obszarów geograficznych świata. Biuro ISSA wyznacza priorytety dla organizacji, nadzoruje realizację programu działań, wykonanie budżetu i działalność komisji technicznych.

Biuro podjęło także decyzję o wyborze prof. Uścińskiej na stanowisko przewodniczącej Komitetu Sterującego Komisji Technicznej ISSA ds. ubezpieczeń z tytułu starości, niezdolności do pracy i śmierci żywiciela (TC Pensions). Zadaniem komitetu jest wypracowanie rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństw oraz sprostanie nowym oczekiwaniom społecznymi wobec państwa. Jest to najważniejsza spośród 13 komisji powołanych w ramach ISSA.

Prof. Uścińska jest pierwszą w skali międzynarodowej Polką kierującą obszarem zabezpieczenia społecznego, a w szczególności sprawami emerytalnymi. Powierzenie jej tej funkcji jest wyrazem uznania dla dorobku i osiągnięć ostatnich lat jako osoby nadzorującej działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z kolei decyzją europejskich członków Biura Zarządu ISSA pani profesor została wybrana na członka Komitetu Sterującego Europejskiej Sieci ISSA (IEN). Zadaniem IEN jest wsparcie działań organizacji na poziomie regionalnym, w tym organizowanie seminariów, konferencji, badań, i innych.