Georg Milbradt gościem Forum Ekonomicznego w Krynicy

Gościem 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy będzie były premier Saksonii, działacz CDU i ekonomista –  prof. Georg Milbradt.

foto: ministerpraesident.sachsen.de

Georg Milbradt studiował ekonomię, nauki prawne i matematykę na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster, uzyskując w 1968 dyplom z ekonomii. W 1973 obronił doktorat, zaś habilitował się w 1980. W latach 70. był nauczycielem akademickim głównie na macierzystej uczelni, powrócił na nią w 1985 na stanowisko profesora. W latach 1980–1983 wykładał na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji.

W 1973 wstąpił do Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. W latach 1975–1982 był radnym miejskim w Münster, następnie do 1990 kierował departamentem finansowym we władzach tego miasta. W 1990 objął stanowisko ministra finansów w rządzie Saksonii kierowanym przez Kurta Biedenkopfa. Odszedł z tego urzędu w 2001 po konflikcie z premierem. Od 1994 do 2009 był posłem do saksońskiego landtagu, a w latach 1999–2001 wiceprzewodniczącym CDU w Saksonii. Od 2000 do 2008 zasiadał w zarządzie federalnym partii chadeckiej. W 2001 zastąpił Kurta Biedenkopfa na funkcji przewodniczącego saksońskiej CDU, a w 2002 na urzędzie premiera Saksonii, który sprawował do 2008. W czasie sprawowania przez niego kadencji działał on aktywnie na rzecz rozbudowy infrastruktur transgranicznej pomiędzy Polską a Niemcami oraz na rzecz zbliżenia gospodarczego i kulturalnego pomiędzy krajami.

Podczas tegorocznego FORUM ekonomicznego w Krynicy Georg Milbradt weźmie udział w panelu dyskusyjnym „Inwestycje transgraniczne szansą na rozwój regionów przygranicznych”, którego celem będzie ukazanie znaczenia współpracy i inwestycji transgranicznych jako kluczowych instrumentów budowania dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy państwami.