Gala Rozdania Nagród oraz Wyniki Rankingu IX Forum Ochrony Zdrowia

Gala rozdania nagród Forum Ochrony zdrowia była ostatnim wydarzeniem pierwszego dnia tegorocznego Forum Ekonomicznego. Nagrody rozdano w 6 kategoriach: Produkcja sprzętu i wyrobów medycznych, Produkcja leków, Badania kliniczne, Diagnostyka, Szpitale i przychodnie prywatne, Szpitale i przychodnie publiczne. Gościem specjalnym wydarzenia był minister zdrowia, prof. Łukasz Szumowski.

Zygmunt Berdychowski wita gości Gali Forum Ochrony Zdrowia

Ranking zdrowia to projekt dla najlepszych firm z szeroko rozumianego zdrowotnego sektora polskiej gospodarki, sektora, który należy do najnowocześniejszych i najdynamiczniejszych w kraju. Jego dalszy rozwój może być olbrzymią szansą dla całej gospodarki, a szczególnie dla nowych technologii. W swoim wystąpieniu zwrócił na to uwagę Łukasz Szumowski, podkreślając rolę relacji między zdrowiem i ekonomią w skali makro: według ministra należy zacząć postrzegać zdrowe społeczeństwo jako podstawę zdrowej gospodarki.

Przychody ze sprzedaży w ochronie zdrowia według branż – Ranking Forum Ochrony Zdrowia, Krynica, 4 IX 2018

W rankingu przygotowanym przez Forum Ochrony Zdrowia we współpracy z Europejskim Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia wzięto pod uwagę 262 największe firmy z branży działające w Polsce. Przy wyborze laureatów Kapituła brała pod uwagę przedsiębiorstwa, które w 2017 roku wykazały dodatnie kapitały własne, a ich przychody ze sprzedaży przekroczyły 7 mln zł. Uwzględniono jedenaście szczegółowych parametrów, dających się ująć w trzy główne grupy:

  • dynamika przychodów
  • innowacje
  • inwestycje

Laureaci:

Produkcja sprzętu i wyrobów medycznych:  Medicalgorithmics S.A.

Produkcja leków: Adamed Pharma S.A.

Badania kliniczne: Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Diagnostyka: Klinika Neuroradiochirurgii sp. z o.o.

Szpitale i przychodnie prywatne:  Vivadental sp. z o.o.

Szpitale i przychodnie publiczne: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz.

Minister Łukasz Szumowski wręcza nagrodę w kategorii Produkcja Leków. Laureat: firma Adamed Pharma S.A.

Wtorkową galę należy traktować jako preludium do bezprecedensowego wydarzenia tegorocznego Forum. W środę w sesji plenarnej o polskiej służbie zdrowia wzięło udział pięciu ministrów polskiego rządu, a przysłuchiwał się jej premier Mateusz Morawiecki.