Fundamenty nowego systemu ochrony zdrowia w Polsce – ewolucja czy rewolucja?

Jubileuszowe X Forum Ochrony Zdrowia zostanie zainaugurowane w dniu 3 września o godz. 11:55 panelem  „Fundamenty nowego systemu ochrony zdrowia w Polsce – ewolucja czy rewolucja?”

Pomimo, że sektor zdrowia odgrywa w Polsce ogromną rolę dla obywateli, nadal kojarzy się z wieloma niesprawnościami funkcjonowania. Obecnie inwestowane środki finansowe mają usprawnić jego działanie, między innymi poprzez wdrożenie nowych technologii. Inną nowością jest zburzenie podziału na świadczeniodawców publicznych i prywatnych, przy jednoczesnym usprawnianiu jakości w najlepszej cenie. O tych i innych fundamentach nowego systemu ochrony zdrowia rozmawiać będą eksperci na XXIX Forum Ekonomicznym.

Według wszelkich badań rynkowych zdrowie jest najważniejsze dla Polaków i najważniejszym aspektem, na który Polacy będą zwracali uwagę w kampanii wyborczej. Aktualnie brakuje nam zarówno właściwej organizacji i procesów oraz zasobów finansowych i ludzkich umożliwiających rozwój systemu ochrony zdrowia. Aby spełnić oczekiwania Polaków niezbędne są istotne, a być może rewolucyjne, zmiany w ochronie zdrowia.

Celem panelu „Fundamenty nowego systemu ochrony zdrowia w Polsce – ewolucja czy rewolucja?” jest dyskusja na temat fundamentów nowego polskiego systemu ochrony zdrowia i trudnych decyzji z nią związanych, które należy podjąć. Udział w niej wezmą: dyrektor Europejskiego Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia – Maciej Bogucki, rzecznik Biura Praw Pacjenta – Bartłomiej Chmielowiec, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – Ryszard Gellert, prezes zarządu Supra Brokers S. A. – Rafał Holanowski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia – Adam Niedzielski, prezes zarządu Grupy Lux Med – Anna Rulkiewicz oraz Jakub Szulc, Ekspert EY.

Nikt już nie kwestionuje konieczności zwiększenia finansowania publicznego i organizacji finansowania prywatnego w celu zasilenia systemu ochrony zdrowia znacznie większymi środkami. Ustawowe zwiększenie finansowania ze środków publicznych mamy zagwarantowane. Czas zająć się „ucywilizowaniem” środków wydawanych prywatnie. Naturalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie ubezpieczeń komplementarnych w znacznie szerszym zakresie. Aby to było możliwe niezbędne jest połączenie środków publicznych i prywatnych poprzez możliwość dopłat ubezpieczeniowych do systemu publicznego i zakończenie wieloletniej praktyki zmuszania Polaków do płacenia kilkukrotnie za to samo. Raz płacimy składkę zdrowotną, a potem na przykład kupujemy abonament prywatny lub płacimy „z kieszeni prywatnej” za niezbędne świadczenie zdrowotne.

Podobny chaos panuje po stronie świadczeniodawców. Na siłę staramy się dzielić świadczeniodawców na publicznych i prywatnych. Siła przyzwyczajenia z czasów słusznie minionych jest olbrzymia i całkowicie nieuzasadniona. W rzeczywistości mamy bardzo różnorodne i często mieszane formy właścicielskie podmiotów leczniczych. Oczywiste i racjonalne jest wybieranie świadczeniodawców, którzy są w stanie zaoferować najlepszą jakość w najniższej cenie, z zachowaniem konkurencyjności i ograniczeń antymonopolowych. Należy od nowa spojrzeć na organizację i kontraktowanie świadczeń w zakresie POZ, opieki specjalistycznej i świadczeń szpitalnych.

W trakcie panelu eksperci postarają się odpowiedzieć na pytanie jak właściwie zorganizować nowe fundamenty systemu ochrony zdrowia oraz czy Polacy są gotowi na przełomowe zmiany.

Partnerem panelu jest Grupa Lux-MED.