Forum Samorządowe
Szczecin 8-9 kwietnia 2010

               

Międzynarodowe Forum Samorządowe 2010
8-9 kwietnia 2010 r., Szczecin

„Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie”

honorowy patronat:
Radosław Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych RP

 

Przedsięwzięcie to, realizowane w Szczecinie od 2004 roku w formie dwudniowej konferencji, na stałe wpisało się już w kalendarz ważnych wydarzeń, gdzie w gronie praktyków – zarówno przedstawicieli administracji rządowej, samorządów, jak i naukowców dyskutowane są najważniejsze tematy dotyczące istotnej problematyki funkcjonowania, współpracy i finansowania samorządów. 

Celem Forum Samorządowego 2010 jest wymiana cennych doświadczeń i opinii pomiędzy polskimi i  zagranicznymi reprezentantami administracji rządowej, samorządowej, środowiska naukowego i gospodarczego na temat efektywności struktur samorządowych, możliwości rozwoju i umacniania międzynarodowej współpracy samorządowej oraz określenia jej warunków i obszarów. Każdego roku, gośćmi Forum są reprezentantanci Rządu RP, Parlamentu Europejskiego, samorządów i  najważniejszych polskich ośrodków akademickich.

Prof. Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego

Dyskusja w ramach Międzynarodowego Forum Samorządowego toczy się  w następujących obszarach tematycznych:

PANEL I  – Rola samorządów w realizacji Partnerstwa Wschodniego

PANEL II  – Współpraca międzynarodowa samorządów terytorialnych

PANEL III – Rola mediów lokalnych „Uwarunkowania prawne i ekonomiczne oraz etyczne w pracy mediów lokalnych w aspekcie współpracy z samorządami”

PANEL IV  – Finansowanie rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie

PANEL V  – Doświadczenia samorządów z Polski, Niemiec i Ukrainy ze współpracy z organizacjami pozarządowymi

PANEL VI  – Euroregiony wobec nowych wyzwań europejskich i potrzeb regionów przygranicznych Polski, Niemiec i Ukrainy

Więcej informacji na stronie www.forumsamorzadowe.wzp.pl

Oranizatorzy: