Forum Regionów 2018

Od 2007 r. integralną częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Forum Regionów – platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej z biznesem i środowiskiem naukowym. Forum Regionów to okazja do podzielenia się doświadczeniami oraz nawiązania partnerskich kontaktów.

Wśród tematów poruszonych podczas XII Forum Regionów (4-6 września 2018) będą m.in.: polityka spójności po 2020, nowe zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych oraz ich wpływ na samorządy, zarządzanie, innowacyjność, inteligentne specjalizacje regionu, rozwój infrastruktury, współpraca międzyregionalna i transgraniczna, finanse, zrównoważony rozwój, współpraca biznesu i samorządu oraz powyborcza przyszłość jednostek samorządu terytorialnego.

Przebieg Forum:

Dzień 1:

 • Inauguracyjna sesja plenarna
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe
 • Sesja plenarna

Dzień 2:

 • Sesje plenarne z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe

Program kulturalny

Gala nagród Forum Ekonomicznego

Dzień 3:

 • Sesje plenarne z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe
 • Zakończenie Forum

Założenia programowe Forum Regionów*:

 • Regiony Polski Wschodniej – strategia na najbliższe lata
 • Cyfrowa transformacja miast – jak być jeszcze bardziej smart?
 • Efektywne zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast i regionów
 • Inteligentne specjalizacje szansą na rozwój i inwestycje
  w regionach
 • Jednolity obszar inwestycyjny szansą dla samorządów
 • Pociąg do inwestycji. Wpływ rozwoju infrastruktury na gospodarkę
 • Polityka Spójności UE po 2020 – perspektywa reginów
 • Potencjalne kierunki rozwoju regionalnych portów lotniczych w Europie
 • Regionalne programy zdrowotne w polityce samorządowej
 • Regiony na rozdrożu. Nowe wyzwania i zmiany
 • Samorząd terytorialny u progu zmian – jaka będzie powyborcza przyszłość JST?
 • Silne i niezależne – perspektywy i zagrożenia dla miast i regionów Europy
 • Współpracą transgraniczna na południowej i zachodniej granicy Polski

*Program może ulec zmianie

Województwo Małopolskie

Małopolska to region, w którym można rozwijać swoje talenty, zdobywać doświadczenie i przeżyć coś niepowtarzalnego. A wszystko to w otoczeniu niezwykłej przyrody oraz atrakcyjnej oferty edukacyjnej i kulturalnej.

Największym kapitałem regionu są bez wątpienia jego mieszkańcy. Małopolanie to osoby z ogromnym potencjałem, które odważnie realizują swoje marzenia i cenią w swoim życiu takie wartości jak ambicja, harmonia i szczęście. Region i jego mieszkańcy tworzą doskonale funkcjonujące połączenie, które od lat generuje ogromny potencjał. To dzięki niemu w Małopolsce rozwija się innowacyjna przedsiębiorczość, powstają porywające realizacje artystyczne, odbywają się niebanalne wydarzenia kulturalne i działają prężne organizacje społeczne.

Takie marki to wizytówka regionu i skarb, który Województwo Małopolskie chce eksponować z dumą podkreślając ich pochodzenie. Dlatego powstał projekt „Made in Małopolska”. Jego celem jest promowanie tego, co powstało w Małopolsce i co w regionie jest najlepsze. Inicjatywa stanowi platformę współpracy marketingowej pomiędzy Województwem Małopolskim a partnerami z kluczowych dla regionu branż. Opiera się ona na pięciu filarach o nazwie: biznes, dizajn, kulinaria, inicjatywy społeczne i miejsca.

Decydując się na regionalne produkty czy usługi oznaczone symbolem „Made in Małopolska”, możemy być zawsze pewni, że stawiamy na wysoką jakość i dokonujemy najlepszego wyboru. W Małopolsce udowadniamy, że pochodzenie ma znaczenie.