Forum Polonijne

podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju

Termin: 5-7 września 2017 r.

Miejsce: Krynica-Zdrój, Dom Forum, Sala Forum Polonijne

Organizatorzy:

 • Fundacja Instytut Studiów Wschodnich
 • Rada Programowa Forum Ekonomicznego
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Planowany przebieg Forum

Dzień 1

 • Inauguracyjna sesja plenarna Forum Ekonomicznego
 • Debaty panelowe Polonijnego Forum Ekonomicznego od godz. 16:00 do 19:40
 • Gala nagród Forum Ekonomicznego

Dzień 2

 • Sesja plenarna z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
 • Debaty panelowe Polonijnego Forum Ekonomicznego od godz. 10:40 do 16:30

Dzień 3

 • Sesja plenarna z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
 • Debaty panelowe Forum Ekonomicznego od godz. 10:00 do 16:00.
 • Bloki programowe Forum Ekonomicznego
 • Zakończenie Forum

Panele dyskusyjne Polonijnego Forum Ekonomicznego:

 • Nowe i tradycyjne media w kreowaniu polskiej tożsamości wśród Polonii i Polaków za granicą
 • Aktywizacja zawodowa i społeczna repatriantów oraz Polaków ze Wschodu – wyrównywanie szans
 • Doświadczenia i wyzwania dyplomacji ekonomicznej
 • Marka Polska – nieoszacowany potencjał Polonii w inwestycjach zagranicznych polskich przedsiębiorstw
 • Rola pozytywnego wizerunku Polski na świecie w indywidualnym sukcesie Polaków mieszkających za granicą

Goście Forum:

 • Ponad 3000 osób z Europy, Azji Centralnej, USA

Obrady Forum Ekonomicznego będą się obywać w Centrum Konferencyjnym zlokalizowanym wokół Deptaka w Krynicy-Zdroju.