Polonijne Forum Ekonomiczne podczas XXIX Forum Ekonomicznego

Po raz kolejny w ramach  Forum Ekonomicznego w Krynicy odbędzie się Polonijne Forum Ekonomiczne. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele władz państwowych, środowisk polonijnych oraz krajowych organizacji pozarządowych.

Polonijne Forum Ekonomiczne podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy

Termin:   3-4 września 2019 r.

Miejsce:  Krynica-Zdrój, Dom Forum, Sala Forum Polonijne

Panele dyskusyjne Polonijnego Forum Ekonomicznego:

  • Dobrze być Polakiem – jak dbamy o polskie interesy i wartości na arenie międzynarodowej
  • Jak zachęcić władze samorządowe do pomocy repatriantom?
  • Polska atrakcyjnym pracodawcą dla powracających z emigracji
  • Rola mediów i instytucji kultury w podtrzymywaniu tożsamości narodowej Polonii i Polaków za granicą
  • Polska jako partner naukowy we współpracy międzynarodowej

Goście Forum:

  • Ponad 4000 gości z Europy, Azji Centralnej, USA.
  • Obrady Forum Ekonomicznego będą obywać się w Centrum Konferencyjnym zlokalizowanym wokół Deptaka w Krynicy-Zdrój.

Organizacja:

Polonijne Forum Ekonomiczne organizowane jest przez Senat RP w ramach Forum Ekonomicznego organizowanego przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich.