POLONIJNE FORUM EKONOMICZNE

Po raz kolejny w ramach  Forum Ekonomicznego w Krynicy odbędzie się  Polonijne Forum Ekonomiczne. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele władz państwowych, środowisk polonijnych oraz krajowych organizacji pozarządowych.

Forum Polonijne podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy

Termin:   4-5 września 2018 r.

Miejsce:  Krynica-Zdrój, Dom Forum, Sala Forum Polonijne

Planowany przebieg:

Dzień 1:

Inauguracyjna sesja plenarna

Debaty panelowe  Forum Polonijnego od 15:00-17:30

Gala nagród Forum Ekonomicznego

Dzień 2:

Sesja plenarna z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego

Debaty panelowe  Forum Polonijnego

Bloki programowe

Panele dyskusyjne Polonijnego Forum Ekonomicznego:

  • Obrona dobrego imienia Polski i Polaków
  • Młoda emigracja – czas na powrót
  • Polki – kobiety w biznesie na świecie
  • Sukces polskiego produktu za granicą – jak to się robi?
  • Razem znaczy więcej – współpraca spółek Skarbu Państwa na rzecz budowania wizerunku Polski za granicą

Goście Forum:

  • Ponad 4000 gości z Europy, Azji Centralnej, USA.
  • Obrady Forum Ekonomicznego będą obywać się w Centrum Konferencyjnym zlokalizowanym wokół Deptaka w Krynicy-Zdrój.

Organizacja:

Polonijne Forum Ekonomiczne organizowane jest przez Senat RP w ramach Forum Ekonomicznego organizowanego przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich.