Forum Ochrony Środowiska 2019

W ramach tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy odbędzie się Forum Ochrony Środowiska. Dyskusje będą koncentrować się wokół: ochrony środowiska, alternatywnych źródeł energii, gospodarowania odpadami czy koncepcji smart cities.

Forum Ochrony Środowiska podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy

Termin:   3-5 września 2019 r.

Miejsce:  Krynica-Zdrój

Panele dyskusyjne Forum Ochrony Środowiska:

 • Patriotyzm ekologiczny – czy to się opłaca?
 • Efektywne gospodarowanie zasobami gwarancją bezpieczeństwa wodnego
 • Uwolnić od smogu – poprawa jakości powietrza wyzwaniem XXI wieku
 • Slow food. Slow fashion. Slow life. Jak wygrywać przewagi konkurencyjne i modę na produkty eko?
 • Jak chronić środowisko? Eko-inwestycje w regionach
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym – przyszłość Europy?
 • Jak efektywnie zarządzać odpadami?
 • Miasto zrównoważone = Miasto przyszłości
 • Ochrona środowiska w obszarach transgranicznych
 • Ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego
 • Czyste miasta – wspólna odpowiedzialność samorządu, biznesu i mieszkańców
 • Rewitalizacja miast i terenów poprzemysłowych
 • Rozwój współpracy biznesu z samorządami na rzecz efektywności energetycznej i redukcji niskiej emisji
 • Pojazdy autonomiczne
 • Przestrzeń miejska – zagospodarowanie terenów zielonych

 

Organizator:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Partner:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej