Forum NGOs

Forum Organizacji Pozarządowych w ramach XX Forum Ekonomicznego w Krynicy

(8 – 10 września 2010 r.) 
 

Organizacje pozarządowe są coraz ważniejszymi uczestnikami życia społecznego. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej rozwój trzeciego sektora w państwach członkowskich stał się bardziej dynamiczny. Dyskusja na Forum ogniskowała się wokół następujących zagadnień: zmiany statusu prawnego i społecznego NGO’s wynikające z Traktatu Lizbońskiego oraz perspektywy rozwoju organizacji pozarządowych. 
Forum NGO było jedną  ze ścieżek tematycznych XX Forum Ekonomicznego, w Krynicy Zdroju. Ponadto podczas Forum NGO poruszane były problemy statusu organizacji pozarządowych w krajach WNP, kwestie finansowania oraz funkcjonowania NGO’s na różnych płaszczyznach w różnych krajach na świecie. Obok paneli dyskusyjnych przeprowadzone zostały także warsztaty na temat pozyskiwania środków finansowych oraz PR organizacji pozarządowych.

Tegoroczne FORUM NGO było trzecią edycją tej inicjatywy. Po pozytywnej ocenie uczestników ubiegłorocznych debat rozszerzyliśmy tematykę omawianą w trakcie obrad. Pragniemy, by Forum NGO stało się płaszczyzną współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami o różnej wielkości i zasięgu działania; chcemy, by nowe organizacje mogły czerpać z doświadczeń tych, które funkcjonują już od wielu lat.