Forum III Wieku 

Krynica-Zdrój, 5-7 września 2017

Forum III Wieku jest wydarzeniem, podczas którego chcemy postrzegać zmiany demograficzne nie jako zagrożenie, ale jako wielką szansę dla rozwoju ekonomicznego i społecznego, w tym również dla podmiotów biznesowych, w wielu obszarach, m.in. ochronie zdrowia, zdrowym stylu życia, opiece społecznej, ekonomii i finansach, edukacji, kulturze, turystyce, sporcie, rekreacji, transporcie, mieszkalnictwie, czy nowych technologiach.

Powoli, ale skutecznie udaje nam się zwalczać stereotypy w myśleniu o osobach starszych, o Silver Generation. Wiemy, że seniorzy nie są jedynie obciążeniem dla gospodarki, państwa czy społeczeństwa. To ogromny potencjał, który może służyć rozwojowi kraju i regionów. To grupa obywateli oraz konsumentów, niepozbawiona aspiracji.

Udział w Forum III Wieku zgłosiło 200 liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz organizacji pozarządowych reprezentujących środowisko aktywnych osób starszych jak również wielu gości,
z kraju i zagranicy, zainteresowanych tematyką starzejącego się społeczeństwa i procesami demograficznymi w Europie.

„Srebrna gospodarka” ma szansę stać się motorem wzrostu gospodarczego. Zaczyna się wówczas, gdy podmioty gospodarcze dostrzegają w seniorach potencjalnych klientów, grupę szybko rosnącą liczebnie, posiadającą znaczną siłę nabywczą.

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Europejskim Instytutem Rozwoju Obywatelskiego organizują dziewiątą edycję Forum III Wieku, międzynarodowej konferencji w ramach XXVII Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju i Nowym Sączu, w dniach od 6 do 9 września 2017 roku.

Zapraszamy na:

  • Debatę Forum III Wieku, 6 września w Nowym Sączu, Aula Biblioteki PWSZ

„Seniorzy w procesie zmian demograficznych. Diagnoza sytuacji osób starszych. Rekomendacje kierunków zmian w polityce społeczno-gospodarczej Polski”

  • Panele dyskusyjne Forum III Wieku, 7 września w Krynicy-Zdroju, na Forum Ekonomicznym:

I PANEL: „Silver Generation. Srebrne pokolenie potencjałem srebrnej gospodarki. Bezpieczny Senior – konsument na rynku usług i produktów”

II PANEL: „Senior – Obywatel. Aktywność seniorów w życiu publicznym, w procesie zmian demograficznych”

  •  Sesję plenarną Forum III Wieku, 8 września w Nowym Sączu, Miasteczko Galicyjskie

 

Więcej informacji na: www.forumtrzeciegowieku.pl