Forum III wieku

FORUM III WIEKU jest miejscem inspirujących debat, spotkań, warsztatów oraz wymiany doświadczeń na temat zmian demograficznych i starzenia się  społeczeństwa w krajach europejskich, w tym także w Polsce.

Postęp cywilizacyjny przyczynił się do wydłużenia życia człowieka. Wielowymiarowe aspekty starzenia się dotyczą zarówno zagadnień  biologicznych, psychologicznych, adaptacyjnych, jak również praw osób starszych oraz jakości  ich życia w wymiarze ekonomicznym, społecznym i przestrzennym.

Wspólnie, politycy – posłowie i  senatorowie, przedstawiciele administracji rządowej    i samorządu terytorialnego, świata biznesu, nauki, ekspertów, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych, środowisk seniorskich i działających na rzecz seniorów – poszukują w czasie Forum III Wieku nowatorskich rozwiązań, mających na celu kształtowanie wielkoaspektowych polityk senioralnych na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.

Wzrasta udział osób starszych w krajach europejskich, dlatego „Nic o nas bez nas” mówią seniorzy biorący aktywnie udział w debatach, podkreślając swoją podmiotowość. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego nie jest możliwy bez udziału seniorów.

Starzenie się  nie może być postrzegane jedynie jako zagrożenie.

To wyzwanie i szansa na rozwój „srebrnej gospodarki”(gospodarki senioralnej) w wielu obszarach, takich jak np.: ochrona zdrowia, zdrowy styl życia, opieka społeczna, ekonomia i finanse, bezpieczeństwo, edukacja i aktywizacja, organizacja czasu wolnego, kultura, turystyka, sport, rekreacja, mieszkalnictwo czy nowe technologie.

W  dniach 5-8 .09. 2018 r. w  jubileuszowym X  Forum III Wieku zapraszamy na:

  • Debatę Forum III Wieku „AKTYWNY SENIOR W ŻYCIU PUBLICZNYM, SPOŁECZNYM, GOSPODARCZYM”, 5 września w Nowym Sączu, Aula Biblioteki PWSZ
  • Panele dyskusyjne Forum III Wieku, 6 września w Krynicy-Zdroju, na Forum Ekonomicznym:

I PANEL:  AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA OSÓB STARSZYCH. SZANSE, WYZWANIA, BARIERY,

II PANEL: „SREBRNA GOSPODARKA”. INNOWACJE DLA SENIORA – INTELIGENTNY ROZWÓJ.

  •  Sesję plenarną Forum III Wieku, 7 września w Nowym Sączu, Miasteczko Galicyjskie

Więcej informacji na: www.forumtrzeciegowieku.pl