Forum Europa-Turcja (2008)
Sopot 5 – 6 grudnia 2008

 

Przed państwami należącymi do Unii Europejskiej stoi bardzo ważne wyzwanie, jakim jest znalezienie odpowiedniej równowagi pomiędzy plusami i minusami, szansami a zagrożeniami przyszłego członkostwa Turcji w Unii Europejskiej. W przypadku spełnienia przez Turcję wszystkich warunków politycznych i gospodarczych oczekiwanych od członków Unii, Turcja mogłaby się stać bezcennym pomostem pomiędzy Europą a krajami Bliskiego Wschodu, Azją oraz Kaukazem oraz bardzo ważnym elementem budującym potęgę gospodarczą i bezpieczeństwo Unii Europejskiej. W tym kontekście wyjątkowo ważną kwestią staje się możliwość wykorzystywania przez UE doświadczeń Turcji wynikających  z jej wielopłaszczyznowej polityki zagranicznej. Zwłaszcza polityka Turcji dotycząca Afryki i Azji oraz jej doświadczenia w tym zakresie są jedną z zasadniczych kwestii w świetle przyszłości UE.

 

Istnieją jednak kluczowe pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć: Czy Turcja z całym swoim kulturowym bogactwem jest naprawdę zainteresowana integracją z Unią? Czy będzie w stanie w pełni dostosować się do wszystkich zasadniczych aspektów integracji europejskiej? Z drugiej strony, czy Unia Europejska jest gotowa na dialog z Turcją oraz zdolna do przyjęcia Turcji jako pełnoprawnego członka? Bez odpowiedzi pozostaje także pytanie czy proces integracji politycznej i gospodarczej z UE jest w stanie wykroczyć poza swe najbezpieczniejsze  granice, po to, by zapewnić Unii potęgę i wpływy, stanowiące równowagę dla potęgi USA i rosnących w siłę azjatyckich mocarstw. Pierwsze Forum Europa-Turcja będzie wspaniałą okazją do otwartej i konstruktywnej dyskusji.

 

 

ORGANIZATORZY:

 

 

Program

5 grudnia – piątek

  • Przyjazd uczestników
  • Sesja Plenarna
  • Panele dyskusyjne
  • Przyjęcie i Wieczór Turecki

6 grudnia – sobota

  • Panele dyskusyjne
  • Zamknięcie Forum

 

PIĄTEK, 5 GRUDNIA:

SESJA PLENARNA:

Turcja a Integracja Europejska

DEBATY:

1. Turcja jako Kraj Tranzytowy Wschód-Zachód oraz jej Rola w Bezpieczeństwie Energetycznym UE

2. Region Morza Czarnego i Zaangażowanie UE

 

SOBOTA, 6 GRUDNIA:

1. Rola Turcji w Perspektywie Relacji UE- NATO

2. Potencjał Gospodarczy Turcji i Możliwości Jego Wykorzystania na Wspólnym Rynku UE

3. Rola Turcji w Regionie Europy Południowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu 

LUNCH

4. Turcja w Tożsamości europejskiej

5. Inwestycje Bezpośrednie: Profile Inwestycyjne Turcji i UE

  

Miejsce obrad: Sofitel Grand Sopot: ul. Powstańców Warszawy 12/14,

Zakwaterowanie gości: Hotel Sheraton Sopot: ul. Powstańców Warszawy 10,